Цели на урока

  • да опишат въздействието от липсата на образование за тях и за света;
  • да предложат алтернативни начини за образование на децата с помощта на организации със стопанска и нестопанска цел и семействата
Инструкции

1

Учениците разсъждават върху следната инструкция:

“Пристигате в училище и, точно преди да започнат занятията, чувате съобщение, че всички училища в РБ ще затворят временно от обяд на този ден. Правителството е установило, че няма пари за образование. Съобщението гласи, че всички трябва да си съберат личните вещи и да напуснат сградата точно в 12.00 ч. “

Училището е затворено
2
Училището е затворено

Дава се възможност на учениците да осмислят съобщението. След това се разделят на три групи и се поставя на всяка група задача да помисли за въздействието в дългосрочен план от невъзможността да се посещава училище.

  • Първата група може да обсъди въздействието върху учениците и техните семейства.
  • Втората група може да обсъди въздействието върху обществото и държавата.
  • Третата група може да обсъди последствията за света.
3

Групите споделят с целия клас резюме от обсъждането и решават дали техните чувства са се променили след първоначалната им реакция на съобщението.

Училището е затворено
4
Училището е затворено

Провежда се обсъждане с целия клас по следните въпроси:

  • Какво щяхте да правите, ако не ходехте на училище? Как би се променило бъдещето ви без училище?
  • Какви са ползите от училището за всеки човек?
  • Какви са ползите от училището за обществото?
  • Какви са ползите за света от това всички деца да посещават училище?

Насоки за дискусията:

Да се обясни на учениците, че когато правителството не съумява да се грижи за гражданите си, други групи поемат тази роля, тъй като са загрижени за общото благо. Въпрос: Кой би могъл да осигури образование, ако правителството не може да поддържа училищата? Да се очертаят групите, които биха могли да съдействат, като предоставят нужните ресурси (компании, или организации с нестопанска цел). Да се предположи защо всяка от тези групи има интерес да образова децата. Да се разсъждава как биха могли да осигурят парите, необходими за образованието на децата.

Учениците дискутират върху живота на децата в страни, където правителството не определя образованието като задължително и някои деца не могат да ходят на училище.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg