Животните са важни

Учениците изслушват разказ за съпричастността и филантропията в контекста на грижата за околната среда и човечното отношение към животните. Те трябва да изпълнят общественополезен проект, в рамките на който трябва да украсят и дарят на животни в приют цветни шалчета тип „бандана“ с надпис „Осиновете ме“. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

 • учениците да възприемат себе си като част от природата и като неин приятел;
 • учениците да се запознаят със ситуации, в които природата (животните) е застрашена и как могат да допринесат за нейното опазване;
 • формиране на природозащитни знания и умения сред учениците;
 • учениците извършват обществено полезна дейност;
 • Да слушат и отговарят на въпроси от образователния детски филм „Давай Диего“ еп. 15;
 • Да дадат определение за обществено полезна дейност и влиянието й върху околната среда;
 • Да извършат обществено полезна дейност, като украсят цветни шалчета за домашни любимци с надпис „Осиновете ме“;
 • Да дарят цветни шалчета за домашни любимци на местен приют за животни по свой избор;
Необходими материали

 • телевизор, DVD плейър и видеоклип от образователния анимационен детски филм „Давай Диего“, еп. 15 „Застрашените от изчезване морски костенурки“; линк към филма - https://www.vbox7.com/play:836e058df5
 • плат, от който се изрязват триъгълни шалчета за домашни любимци; (приблизителни размери 53x53x76 см); необходим брой - по едно на ученик;
 • маркери за рисуване върху плат, различни цветове;
 • шаблони на букви (по желание);
Инструкции

1

Урок 1
Попитайте учениците дали си спомнят сложната дума „филантропия“ и какво означава тя. Кажете им, че сте им подготвили една интересна гатанка:
Отгоре лопата, отдолу корито, а по средата нещо е скрито. Снася яйца, дечица, но не е птица. Бавно по пътя крачи, на гърба си къща влачи. Що е то?
Напишете думата „костенурка“ на дъската, прочетете я и помолете учениците да я повторят. Попитайте ги: Знаете ли какви видове костенурки има? Дайте им възможност да споделят свободно идеите си. Ако никой не отговори, че има и морски костенурки, кажете това на учениците и им дайте следната обща информация за костенурките като цяло и различните видове: морските костенурки са застрашен вид в цял свят; достигат тегло до 500 кг (средно 25 деца по 20 кг или общото тегло на 1 клас) и дължина до 1,80 м

Животните са важни
2
Животните са важни

Напишете думата „застрашен“ на голям лист хартия или на дъската. Кажете на учениците, че за животните се казва, че са застрашени, когато даден вид или група е „в опасност“ от изчезване. Обикновено това се случва, когато средата, която обитават, се променя и те не могат да си набавят основното, което им е нужно, за да живеят — храна, чиста вода и чисто местообитание (място за живеене). На някои места морските костенурки са застрашени от измиране, тъй като хората са замърсили местообитанията им. Често те объркват найлоновите отпадъци с основната им храна, а именно медузите, и това води до тежки и необратими последици за тях.

3

Кажете на учениците, че ще им бъде пуснато филмчето „Давай Диего“ еп. 15, в което се разказва как хората помагат на застрашените животни и как същите тези животни помагат на хората. Кажете им докато гледат, да помислят как хората и животните си помагат.

Животните са важни
4
Животните са важни

След края на филма задайте следните въпроси:

 • Защо Диего и семейството му чистят плажа?
 • Каква е ролята на хората за опазване на околната среда?
 • Как хората помагат на костенурката Туга? Какъв е резултатът?
 • Как сте помагали вие на животните или на хората?
 • Защо е важно да се помага на животните и не само на тях?
5

Урок 2
Обяснете на учениците, че ще се учат да дават и споделят в полза на животните, като изработят цветни шалчета с надпис „Осиновете ме“ за домашни любимци и ги дарят на приюти за животни. Дарението се счита за общественополезна дейност, защото е добро дело, което помага на животните в приюти да намерят нов дом.

Животните са важни
6
Животните са важни

Раздайте на всеки от учениците по едно шалче за домашни любимци. Оставете им време, за да украсят шалчетата с помощта на маркери за плат (украсата може да бъде отпечатъци от лапи, малки кученца или котенца и различни надписи, например „Бау-бау!“, „Бау!“, Мяу!“ и „Аз съм твой приятел.“)

7

Обсъдете с учениците идеи за приюти за животни, на които могат да дарят изработените от тях шалчета – един възможен пример тук е Animal Rescue Sofia – организация, създадена от доброволци и създадена с цел – да помогне за решаването на проблема с бездомните кучета и котки. Доброволците работят в приют „Фермата“, където 200 кучета получават медицинска помощ и грижа 365 дни в годината. Там могат да идват деца и възрастни за посещения, както и осиновители, а клиниката на приюта предлага безплатни кастрации. Може и да покажете сайта им – https://arsofia.com/bg/;

Животните са важни
8
Животните са важни

Когато шалчетата са готови, дарете ги на приюта или приютите, които сте избрали.

9

Дискусията е основен компонент от обучението чрез общественополезна дейност и обогатява значението му. Попитайте учениците как са се почувствали, когато са дарявали шалчетата и как според тях са се почувствали хората, които работят в приютите, когато са ги приемали. Дискутирайте с учениците защо участието им в този проект е било важно.

Животните са важни

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg