Да направим проект в полза на общността/ Ден на розовата фланелка/

Проектът е част от модула „Да направим проект в полза на общността“. В навечерието на деня на розовата фланелка говорихме за агресията и насилието. Учениците решиха да запознаят съучениците си с агресията в медиите и интернет. Изготвиха план как да отбележат последната сряда на месец февруари и си разпределиха  отговорностите.  

Учител работил по този проект: Росица Стефанова
Описание на проекта

Факт е, че насилие, агресия и тормоз има навсякъде около нас. И то тревожен факт.С посланието „ Нека спрем насилието в училище, като се обичаме и ценим всичко, което имаме. Всички заедно, ръка за ръка.“, учениците решиха да обединят цялата училищна общност. Какво направихме? В двата часа, определени в програмата, подбрахме материали за агресията в медиите и интернет и изготвихме информационно табло. Подготвихме и отпечатахме флаери и розови балони, които да бъдат раздавани на 22.02. Освен това решихме за обединител на каузата да използваме звуците на българското хоро. И се случи…Всички ученици и учители получиха флаери и розови балони, а през голямото междучасие коридорите на училището се превърнаха в сцена, на която се изви голямо хоро- всички заедно, ръка за ръка.

За правилното планиране на дейностите и разпределение на отговорностите използвахме Приложение 2. С  помощта на Приложение 6 след проведеното събитие направихме оценка на резултата.

Галерия

Да направим проект в полза на общността/ Ден на розовата фланелка/
Да направим проект в полза на общността/ Ден на розовата фланелка/
Да направим проект в полза на общността/ Ден на розовата фланелка/
Цели на проекта

  • Приобщаване членове на училищната общност към проблема за агресията;
  • Умения за описване стъпките за подготвяне на дадена акция;
  • Умения за работа в екип
Използвани материали

  • Цветна хартия
  • Картон
  • Лепило
  • Принтер
  • Розови балони
  • Училищна радиоуредба

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg