Как да разпознаем насилието ?

След дискусия и проучване учениците съвместно изработват определение за  насилие и причините за него. Правят оценка на състоянието на собствената им общност, като вземат предвид разнообразни фактори, които допринасят за насилието или елиминирането му.

Учител работил по този проект: Елена Вретенарова
Описание на проекта

Учениците дефинираха различни видове насилие. Споделиха личен опит, определиха причините за насилието и предложиха варианти за решения. Чрез техниката на Аугусто Буал – социален театър, те изиграха различни сценарии за преживяване на насилие и разрешаване на проблеми.

Цели на проекта

  • • Формират умения за диференциране на различни видове насилие;
  • • Развият чувствителност към различаване на насилието и нагласи да информират за случаи на насилие в местната общност и да осъществят подкрепа;
  • • Анализират факторите за промяна, нужни за конкретни позитивни резултати върху местната общност и държавата – по-глобално.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg