Какво бихте направили с двадесет лева?

Клас: 2

Този урок въвежда децата в разбирането, че хората имат различни представи/приоритети за това как да се харчат парите (или времето), както и за стойността на парите (или времето). Учениците сравняват начините, по които те биха искали да харчат парите си (или времето) и обсъждат разбирането за парите по света. Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Учител работил по този проект: Павлина Димитрова Божкова-Лалова
Описание на проекта

Показах на децата банкнота от 10 и 20 лева, и им казах да помислят как биха ги похарчили.

Казах им, че ще играем една игра и затова трябва да станат и да се разхождат из стаята. Когато кажа число, трябва да се групират в групи със същия брой с най- близко застаналите до тях деца. Започнахме играта. Децата се движеха из стаята и аз казах числото 3. Те се групираха в групи по трима. В групите обсъждаха, как биха похарчили 20 лева. Казах им да се изслушват и да дадат възможност на всяко дете да се изкаже. След това обсъдихме всички отговори, като всяко дете казваше не свойто предложение, а предложението на другарчето си. Оказа се, че са слушали внимателно. Повечето щяха да си купят играчки, дрехи, маратонки. Две от децата от социално слаби семейства, казаха, че ще си купят храна. А едно дете каза, че ще ги дари на някои, който има нужда.

Прочетох на децата приказката „Малката кибритопродавачка“. Докато четях приказката ги наблюдавах и забелязах, че всички слушат много внимателно, а очите на някои се насълзиха накрая на приказката.

Изиграхме играта още веднъж, но сега в групи по 5. Сега обсъждаха какво би направило с тези пари дете от Сирия. Децата споделиха, че са чували за много бедни деца по света и предположиха, че те биха си купили храна.

Накрая обсъдихме различни валути. Няколко от децата са пътували с родителите си в чужбина и споделяха каква валута има в тези държави. Едно от децата носеше банкноти от старите пари. Разгледаха ги и ги сравняваха със сегашните.

 

От коментарите в час

Едно от децата разказа, че като се е прибирало от училище е видяло човек, който рови в контейнера и му е дало паричките, които е имало.

Когато сравняваха старите и сегашните банкноти от 20 лв. откриха много разлики: водния знак, осигурителната нишка, големината на банкнотата.

 

Галерия

Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Какво бихте направили с двадесет лева?
Цели на проекта

  • Да се формират у учениците знания за различните представи на хората за това как се харчат парите
  • Да се формират у учениците умения да правят разлика между желания и нужди
  • Да се формират начални знания за валути от други страни
Използвани материали

  • банкнота от 10 или 20 лева за визуализиране
  • банкноти от старите пари

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg