Какво е да си бежанец?

Учениците разсъждават по проблемите на бежанската криза, като разграничават основни понятия - имигрант, бежанец, лице без гражданство.

Учител работил по този проект: Елена Вретенарова
Описание на проекта

В рамките на 40 мин. , учениците изгледаха няколко видео-филма свързани със бежанците, запознаха се с международни и местни организации за защита на бежанците. Актуализираха знания за това, къде има бежански вълни и защо.

Цели на проекта

  • Да се определи бежанеца, като човек който е бил принуден да избяга от родната си страна.
  • Да се проучи мотивацията на отделни лица и благотворителни организаци и да помагат на непознати хора.
  • Да се установят чувствата, надеждите и страховете на бежанците, които са принудени да напуснат своите домове против волята си.
Библиография

  • Видеоклип за Службата на Върховния комисариат на ООН за бежанците "Свят в криза".
  • Копие на LEGO постер "Какво е да си бежанец".

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg