Организации с нестопанска цел (НПО)

Урокът проведохме в две занятия, като във второто гост ни беше г-жа Снежана Янева президент на Инер Уийл (Inner Wheel) клуб Пирдоп.

Учител работил по този проект: Павлина Димитрова Божкова-Лалова
Описание на проекта

В първия урок разказах на учениците за Българския дарителски форум, и че в него влизат стопански и нестопански организации, които даряват пари, време, доброволен труд и др. за различни обществени каузи. Те знаят от предишен урок, че компанията АУРУБИС БЪЛГАРИЯ, която е на територията на нашия район,  също е член на БДФ и са запознати с техните дарителски програми (припомнихме за тях).

Разграничихме стопанските от нестопанските организации:

Стопанските организации

  • Основна цел да получават печалба
  • Да повишават доходите си

Нестопанските организации – използват приходите си, за да постигнат общественозначими цели-подпомагане на деца в нужда, бедни и възрастни хора и др.

Разгледахме сайта на БДФ, неговите членове, прочетохме за няколко дарители и каузите, които те подкрепят.

За да разберат разликата между организация със стопанска цел и нестопанска организация поканих г-жа Снежана Янева президент на Инер Уийл (Inner Wheel) клуб Пирдоп, която е счетоводител. Тя разказа много интересно и с много примери на децата за тази разлика. Разказа им за учредяването на техния клуб и какви каузи подкрепят. Постави и огърлицата, която се носи от президента и разказа на децата какво символизира тя. Най-голям интерес предизвикаха куклите, които самата тя изработва и продава на благотворителни акции на клуба. Урокът завърши с докосване на всяко дете до тези кукли и разбира се снимка за спомен

 

Галерия

Организации с нестопанска цел (НПО)
Организации с нестопанска цел (НПО)
Организации с нестопанска цел (НПО)
Цели на проекта

  • Да се формират знания у учениците за организациите със стопанска и нестопанска цел.
  • Да осъзнаят, че даряването и дарителството е отговорност на общността.
Използвани материали

  • Мултимедия

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg