Основни демократични ценности

Тази тема разработих в два учебни часа- в блок.

Учител работил по този проект: Павлина Димитрова Божкова-Лалова
Описание на проекта

„Отначало децата започнаха да изреждат първо материални неща – телефон, телевизор, колело и т. н., докато стигнаха до семейството, училището, здравето, приятелите…”

В началото на часа зададох на децата въпроса „Кое е ценно за вас?“ Те започнаха да изреждат първо материални неща – телефон, телевизор, колело и т. н., докато стигнаха до семейството, училището, здравето, приятелите…
Много се колебаех как да запозная учениците с основните демократични ценности (защото ми се струваше много трудно) и реших да ги записвам на дъската като мисловна карта. Децата ми казваха думи, които свързват с всяка ценност и дискутирахме. Най-много интерес учениците проявиха към толерантността, дори изгледахме презентация, свързана с тази ценност.
След това разделих класа на четири групи. Раздадох на всяка приложение, в което записваха правила в семейството и ценностите, към които се отнася това правило. Например:  „У дома всеки си оправя стаята” свързват с ценностите „равенство”, „общо благо” и „труд”. След обсъждане работата на всяка група преминахме към таблото с правилата на класа, което направихме миналия час. Свързахме всяко правило с някоя ценност.
Преминахме към ценностите на общността. Учениците изрязаха подходящи картинки и ги свързаха с ценност, която написаха на цветна хартия. Накрая ги залепиха върху картон. Така изработиха табло, което поставихме в коридора, за да бъде видяно от повече ученици. По време на часа децата много се забавляваха и се радваха, че научиха нови неща.

ЦЕННОСТИ
Свобода
Достойнство
Сплотеност
Бъди добър
Приятелство
Задружност
Солидарност
Ученолюбие
Споделяне
ОСНОВНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ
Достойнство
Справедливост
Истина
Толерантност
Отговорност
Свобода

Галерия

Основни демократични ценности
Основни демократични ценности
Основни демократични ценности
Основни демократични ценности
Основни демократични ценности
Основни демократични ценности
Цели на проекта

  • Учениците да разберат какво са общите демократични ценности и по какъв начин са свързани с правилата.
Използвани материали

  • списък с основните правила в класната стая
  • подходящи картинки
  • цветна хартия и картон
  • маркери, ножичка и лепило

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg