Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация

Клас: 7, 8, 10

Учениците се запознават със значението на понятията „предубеждение/предразсъдък“ „стереотип“ и „дискриминация“, "домашно насилие", "извършител". Те разглеждат и обсъждат как се появяват и развиват понятията, какви са последиците от домашното насилие, как можем да променим това, кой може да ни помогне

Учител работил по този проект: Галина Даскалова
Описание на проекта

направихме подготовка по темата, като разговаряхме за самите понятия, какви „участници“ сме в процеса на домашното насилие: активни, пасивни, случва се у нас или в съседите от блока, общежитието. Уточнихме се, учениците да помислят и да наблюдават поведението на близки, приятели, техните и своите семейства, съседи. Коментирахме какво е агресия, кога се проявява и защо е толкова разпространена в обществото, в т.ч. и сред учениците.
Следващият урок проведохме заедно със служители на Кризисния център в Силистра, който предоставя услуги за жени и деца претърпели насилие, а именно: Галя – юрист на организацията, която управлява услугата към Общината и Христина – социален работник в Центъра. Те влязоха в ролята на ментори и споделиха от своя опит различни истории. Заедно с децата идентифицираха понятия: насилие, сексуален тормоз, психически тормоз, насилник, жертва, извършител.Юристът представи специфичното законодателство в тази сфера, както и статистика за последствията от домашното насилие за децата, които са били свидетели или жертва.

Учениците бяха силно впечатлени от препоръките на двете дами и насърчаването им да не се премълчава подобно поведение, а да се споделя с институции, които могат да помогнат или на първо време с учителя, на който могат да се доверят, защото той знае какво да прави.

Как да се помогне да създадат нов дом на жените и децата, които са били клиенти на Кризисния център? Това в най-голяма степен заинтригува децата с конкретни разкази за добри дела, в т.ч. и от моят личен опит, защото аз най-малко веднъж годишно дарявам на Кризисния център домашни посуда, дрехи, книги, участвам с доброволен труд в техните мероприятия и пазаря от техните благотворителни базари.

урокът трябваше да проведем в деня, посветен на борбата с насилието над жени, но поради мое заболяване, не успяхме на 25 ноември, а по-късно, но все пак в рамките на дните, през които се организират събития в подкрепа на жените претърпели насилие.

От коментарите в час

След като изпратихме гостите и аз вече се бях убедила, че дете от класа се познава с менторите, защото майка си, брат си и сестра си са били обитатели на Кризисния център, предложих на децата парите, които ще съберем от благотворителния базар на храни, приготвени от тях с помощта на майки и баби да дарим за покриване на преки нужди на техни съученици в риск: заплащане на таксата в общежитието, закупуване на дрехи и или зимни обувки.

Галерия

Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
Цели на проекта

  • Учениците могат да обясняват и разбират връзката предразсъдъци – стереотипи – дискриминация, домашно насилие, тормоз, извършител, жертва
  • идентифицират и разпознават ситуации на насилие в училището, общността и обществото;
  • анализират негативните и опасни последици от използването на предразсъдъци и стереотипи, довеждащи до нетолерантно поведение и дискриминация
Използвани материали

  • хартия за флипчарт и маркери
  • по няколко самозалепващи се листчета за всеки ученик
  • рекламни брошури от Кризисния център
Работа вкъщи

наблюдение на поведение на близки, приятели, съседи, семейството – има ли проява на насилие

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg