Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация

Учениците се запознават със значението на понятията „предубеждение/предразсъдък“ „стереотип“ и „дискриминация“. Те разглеждат и обсъждат как се появяват и развиват предразсъдъците и стереотипите, какви видове биват, и какъв е техният потенциал да прераснат в дискриминация.

Учител работил по този проект: Елена Вретенарова
Описание на проекта

Учениците разграничиха в рамките на 2 занятия, понятия като предразсъдък, стереотип и дискриминация. Запознаха се с редица психологически изследвания, които показват че нагласите са в основата на стереотипното мислене. Те го определиха, като мислене в клишета.Разгледаха предразсъдъчното мислене и го съотнесоха към темата за бежанците. Дадоха примери за дискриминационни прояви, не само към чужденци, но и към български малцинства, дискриминация на жени от мъже по повод заемане на определена длъжност и по-специално се спряха на дискриминацията в училище.

Цели на проекта

  • • обясняват и разбират връзката предразсъдъци – стереотипи – дискриминация;
  • • идентифицират и разпознават предразсъдъци, стереотипи и дискриминация в училището, общността и обществото; в исторически план и в сферата на изкуствата;
  • • анализират негативните и опасни последици от използването на предразсъдъци и стереотипи, довеждащи до нетолерантно поведение и дискриминация.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg