Традиции и дарителство

Тази тема разработихме в две занятия, в които наблегнахме на значението на думите, свързани с филантропията.

Учител работил по този проект: Павлина Димитрова Божкова-Лалова
Описание на проекта

В началото поставих на учениците задача да разкажат как празнуват семейните празници, дали това се случва по един и същи начин всяка година, кои празници празнуват и т.н. Така в разговора стигнахме до думата “ традиция“. Всички ученици разказваха много подробно и с вълнение за празниците в тяхното семейство, търсеха прилики и разлики, забавляваха се и много се смяха.Изгледахме презентацията за Бъдни вечер и Великден.

Обяснихме, че традициите са това което обединява и сплотява една общност и че, ако няма традиции, общността може да бъде отслабена. Прочетохме легендата за хан Кубрат и разтълкувахме, какво той завещава на синовете си.

Преминахме към практическите задачи, като се разделихме на групи. Всеки ученик получи речник с думите свързани с филантропията.Учениците разгледаха самостоятелно думите и имаха възможност в групата да си коментират: кои думи са им познати, кои ги затрудняват и не ги разбират. Обсъдихме заедно думите, чието значение ги е затруднило и поставих следващата задача.

Тя беше групова. Групата трябваше да избере различни думи от речника, да състави с тях изречения и да ги нарисуват. Ето някои от изреченията, а рисунките ще видите по надолу в галерията:

Дарявам на човек, който е в нужда.

Доброволецът помага на хората.

Да си добър е много добре, защото услужваш на някой човек в нужда.

Аз помагам на човек, който не разбира и е болен.

Ние сме общност.

Накрая всички рисунки обединихме в едно пано, което поставихме в класната стая.

Галерия

Традиции и дарителство
Традиции и дарителство
Традиции и дарителство
Традиции и дарителство
Традиции и дарителство
Традиции и дарителство
Цели на проекта

  • Формиране на знания за филантропията/дарителството и значението на думите свързани с тях.
  • Формиране на чувство за принадлежност към общността с помощта на традициите.
Използвани материали

  • копия от приложение 1 - речник
  • хартия за рисуване
  • пастели, моливи, тиксо

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg