Възможност за работа в нестопанския сектор

Урокът развива познанията върху дейността и мисията на стопанските и нестопанските организации, разглеждат се възможностите за кариерно развитие, които НПО предоставят.

Учител работил по този проект: Росица Стефанова
Описание на проекта

В рамките на първия час учениците си припомниха от ученото в часовете по икономически дисциплини, а и от началото на програмата „Научи се да даряваш” какво е „печалба”“, както и кои са организациите със стопанска и нестопанска цел. Изяснихме и понятията правителствена/ неправителствена организация / НПО/ чрез примери за дейността на  едно училище и едно читалище. Опитахме се да коментираме каква е целта на всяка от организациите, кое е важното за нея. За целта класът се раздели на две групи, като е всяка  група трябваше да изброи характерното за типа/ стопанска или нестопанска/ организация. При обобщаването двете групи бяха единодушни, че и при двата типа организации могат да се печелят пари, но те могат да се използват за различни цели. Тъй като работата на една НПО не е много ясна на младежите, предложих на вниманието им статията „Кариера с кауза”: https://www.karieri.bg/karieren_klub/blog/2065802_kariera_s_kauza/. След това ги запознах със съществуващото в града ни  Сдружение „Местна Инициативна Група- Попово” и с неговата дейност, пример за съвместната дейност на организации със стопанска и нестопанска цел в името на подобряване качеството на живот на жителите на община Попово, уточнявайки, че второто занятие ще премине под формата на диалог с представители на Управителния съвет на МИГ.

Второто занятие започнахме с представянето на нашите гости- Юрий Николов, представител на стопанския сектор, Павлин Тодоров- представител на нестопанския сектор, директорът на нашето училище Т. Тодорова като представител на нестопанския сектор и Мая Илиева- преподавател по икономически дисциплини. Те разказаха на учениците как се е стигнало до създаването на МИГ- Попово и какви възможности се предоставят на гражданите, как НПО подпомага кариерното развитие, какви са качествата, които трябва да притежава съвременната личност, като наблегнаха на социалната отговорност.

От своя страна учениците задаваха въпроси за това как големите гледат на понятия като „доброволчество”, „работа без заплащане” и как успяват да съчетаят професията, основното си занимание с кауза като дейността си в МИГ- а… Интересен разговор се получи, но това е само началото. Защото темата не може да бъде изчерпана само с две занятия. Със сигурност ще има и догодина. И тъй като това беше финалното занятие за тази учебна година, всички се почерпихме с торта за добре свършената работа.

Галерия

Възможност за работа в нестопанския сектор
Възможност за работа в нестопанския сектор
Цели на проекта

  • Учениците да развият познанията си върху дейността и мисията на стопанските и нестопанските организации;
  • Учениците да получат информация за местните стопански организации, както и за такива с нестопанска цел.
  • Учениците да придобият представа как могат да работят заедно двата сектора в полза на местното общество.
Използвани материали

  • Хартия
  • Маркери

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg