Внасяне на положителна промяна в общността

Могат ли децата да направят добро за нашата земя, за околната среда или за общността? Чрез този проект децата показаха, че са готови да проявяват съпричастност и подкрепа, имат идеи и желание да помогнат, да отделят време и усилия, за да подобрят общността.

Учител работил по този проект: Сийка Джанева
Описание на проекта

Проучихме големи филантропи на България, обсъдихме какво ние бихме могли да дарим на нуждаещи се или на училищната общност, предложихме идеи как да бъдем добри хора. Децата предложиха различни дейности и се спряхме на някои от тях – за почистване на училището, за почистване на училищния двор от снежната покривка, за почистване на училищната библиотека, в която има стотици стари учебници и помагала за изнасяне. Написахме дългосрочен план за създаване на „Класна библиотека”.

Цели на проекта

  • Да се формират знания за опазване на околната среда и общността;
  • Да се формират умения за слушане и разбиране;
  • Да проявят съпричастност и доброволно да отдадат своето време, умения или средства за другите.
Използвани материали

  • Снимки с пространства или хора, които биха могли да имат полза от дейността на дарители.
  • Снимки на хора, които извършват дарителска дейност

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg