Намерете урок

доверие
Благотворителността – добро дело близко до нас
Категория: Дарителство Клас: 3

Този урок ще обрисува как хората в ежедневието си се нуждаят от доверие. Ще даде определение за филантропия/дарителство и ще обясни как то работи за общото благо в рамките на семейството, училището и квартала. Продължителност: Две занятия по 40 минути ...

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg