Намерете урок

знание за валутите
Какво бихте направили с двадесет лева?
Категория: Пари, бюджет, управление на средства Клас: 2

Този урок въвежда децата в разбирането, че хората имат различни представи/приоритети за това как да се харчат парите (или времето), както и за стойността на парите (или времето). Учениците сравняват начините, по които те биха искали да харчат парите си (или времето) и обсъждат разбирането за парите по света. Продължителност: Едно занятие...

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg