Какво бихте направили с двадесет лева?

Този урок въвежда децата в разбирането, че хората имат различни представи/приоритети за това как да се харчат парите (или времето), както и за стойността на парите (или времето). Учениците сравняват начините, по които те биха искали да харчат парите си (или времето) и обсъждат разбирането за парите по света. Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Цели на урока

  • Да се формират у учениците знания за различните представи на хората за това как се харчат парите
  • Да се формират у учениците умения да правят разлика между желания и нужди
  • Да се формират начални знания за валути от други страни
Необходими материали

  • банкнота от 10 или 20 лева за визуализиране
Инструкции

1

Покажете банкнота от 10 или 20 лева и помолете децата да помислят какво биха направили с тях. (Забележка: Като алтернативен вариант, попитайте какво биха направили с три часа свободно време). Кажете им, че парите са за тях, да ги похарчат, както биха желали. Не давайте предложения, които могат да повлияят на тяхната реакция.

Помолете ги да разсъждават тихо и да бъдат готови да споделят отговора с други хора в следващата дейност.

Какво бихте направили с двадесет лева?
2
Какво бихте направили с двадесет лева?

Започнете играта, като кажете на учениците да се смесят, вървейки бавно из стаята, и когато кажете някакво число, бързо да се присъединят към децата наблизо, за да се образува група, като всичко това трябва да става, без да се говори.

3

Когато учениците са се разпръснали из стаята на случаен принцип, кажете числото три. Гледайте да сформират групи от по трима, помогнете им, ако е необходимо. Сега кажете на групите да обсъдят въпроса: „Какво бих направил с 10/20 лв. ако трябваше да ги похарча за нещо?“

Кажете им да се отнасят с уважение към другите, да реагират учтиво на различните отговори. Дайте им достатъчно време, така че всяко дете да има възможност да сподели в малката група.

Какво бихте направили с двадесет лева?
4
Какво бихте направили с двадесет лева?

Попитайте няколко ученици да кажат на целия клас, какво искат да направят с парите.

Кажете им да се смесят отново. Този път кажете числото четири. Децата сформират групи от по четири души на случаен принцип, тихо и в сътрудничество.

Сега кажете на групите от по четири души да обсъдят следния въпрос: „Какво мислите, че дете в (напр. Африка, Сирия и т.н. – наименование на страна, която е в новините, или за която имат известни познания от семейството или от работа в клас – добре е да имат известна предишна информация за съответната държава) ще предложи да направи с тази сума пари?“ Защо?“ Дайте на групите няколко минути, за да обсъдят.

5

Попитайте няколко души да кажат на целия клас, какво са казали, че дете от другата държава би направило с парите си. Нека децата заемат местата си. Разговаряйте, като обсъждате как децата по целия свят могат да имат различни идеи за това как да си харчат парите.

Кажете на учениците, че хората имат различни нужди и желания. Някои хора вече имат това, от което се нуждаят, така че могат да прекарват времето си и да харчат пари за забавления и игри. Други хора нямат това, от което се нуждаят, и с 10 лева могат да си купят нужните храна, дрехи и книги.

Помолете ги да споделят чувствата си за тези различия. Това може да доведе до обсъждане на неща като съпричастност и чувствителност към другите. Ако решите, ползвайте за илюстрация, приказката на малката кибритопродавачка – от какво тя е имала нужда, как са можели хората да й помогнат?

Какво бихте направили с двадесет лева?
6
Какво бихте направили с двадесет лева?

Помолете децата да опишат защо е важно да се покаже уважение към другите, особено когато те имат различни възможности или правят различен избор.

Помолете ги да опишат как са показали уважение към другите в тяхната група, когато са описвали различните неща, които могат да направят с техните 10 лева.

7

Помолете децата да назоват други валути, ако знаят и ако е възможно. След това (за да се повиши информираността за различията) назовете някои валути от списъка по-долу (или от сайта) и намерете страните/континентите на картата:

  1. Европейско евро
  2. Британски паунд
  3. Швейцарски франк
  4. Японска йена
Какво бихте направили с двадесет лева?

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg