Благотворителен базар в училище

Учениците организират в тяхното училище благотворителен базар за продажбата на закуски, мартеници, картички или други предмети. След базара учениците преброяват събраните пари и ги използват, за да купят подарък за някого в нужда или може да е за ползване от всички – украса на класната стая например. Те трябва да имат предварително избрана кауза. Продължителност: Три занятия по 40 минути

Реализирани по този урок проекти:
Цели на урока

 • Да се формират умения у учениците за действия, които могат да предприемат в полза на някого друг или група хора (напр. благотворителен базар);
 • Да се формират практически знания и умения за работа с пари;
 • Да се формират умения за целесъобразно използване на средствата от благотворителни събития;
 • Да се планират дейности, свързани с подготовката на благотворителен базар;
 • Да се изчисляват печалбата от продажбите;
 • Да се пишат благодарствени писма;
 • Да се възстановят пари, взети назаем;
Необходими материали

 • Подходящ брой маси, за да бъдат изложени закуските, мартениците, картичките;
 • Найлоново опаковъчно фолио или торбички за безопасна и хигиенична работа със закуските (бъдете подготвени в случай, че някои закуски пристигнат без да са опаковани поотделно), торбички или пликове – ако продуктите не са закуски;
 • Чинии или подноси за атрактивно излагане на закуските;
 • Малки табелки, с надпис за вида на закуската и цената, които да се поставят пред всеки поднос, или етикети за картичките и мартениците;
 • Кутия с дребни монети на стойност 10.00 лв. за връщане на ресто;
 • Доброволци родители или по-големи ученици за представяне на продуктите на всяка маса;
 • Хартия за флипчарт;
 • Фотоапарат/мобилен телефон;
 • Хартия за писане на благодарствени писма;
Инструкции

1

Урок: 1
Кажете на учениците да предположат кои две закуски ще бъдат най-търсените продукти от клиентите (ако има нужда, дефинирайте термините „продукт“ – нещо произведено от някого, „производител“ – човекът, произвел дадената стока, в случая закуска, „клиент“ – човекът, който купува дадения продукт/стока). Запишете тези техни предложения за последващо ползване.

 

Благотворителен базар в училище
2
Благотворителен базар в училище

Възложете на учениците роли в базара (напишете ги на хартия за флипчарт) и им обяснете значението на чистите ръце и здравословните навици. Подчертайте, че хората, които работят с пари, не трябва да пипат закуски паралелно. Разпределянето на задачите, ролите и работните места може да бъде направено по най-различни начини. Учителят трябва предварително да реши как ще бъде направено разпределението: чрез гласуване, директно възлагане от учителя, записване по желание или друг метод, който учителят прецени за ефективен. След определяне на роли и отговорности, обсъдете общия график за базара. Информирайте учениците за часовете (смените), в които всеки следва да се яви на работа.

3

При подготовката на самия базар – пространство и цялостна организация:
>> когато учениците дойдат, много от тях ще носят приготвени вкъщи или закупени неща. Създайте с доброволците процедура, така че учениците да поставят
Български дарителски форум „Научи се да даряваш“
Програма за дарителство в училище
закуските по рафтовете/масите. Ако закуските все пак трябва да бъдат подредени, опаковани или по друг начин подготвени, уверете се, че имате време и материали, за да го направите. Пакетирайте закуските в торбички или ги завийте в найлоново фолио с подходящ размер. Направете малки табелки/етикети с имената и цените на продуктите. Ангажирайте максимално учениците в подготовката и излагането на продуктите.
>> направете преглед на различните „работни места“, които участват на истинския базар: подготовка, излагане, продажба, ценообразуване, почистване, управление, събиране на парите, правене на промени и др

Благотворителен базар в училище
4
Благотворителен базар в училище

Родителите доброволци извеждат работниците и им помагат в работата. През времето, в което дарителският базар е отворен, учениците, които в момента не работят, могат си купят закуска, да я изядат, да работят по други задачи или да четат книга.

5

След затваряне на благотворителния базар: Управителите правят отчет пред класа за закуската или закуските, както и за другите артикули с най-голямо търсене от страна на потребителите. Сравнете този факт с предвижданията и мненията, изразени в началото на деня.

Благотворителен базар в училище
6
Благотворителен базар в училище

Учениците сортират и броят банкнотите и монетите. Касиерът на базара трябва да отчете приходите.

7

Ако е приложимо – напомнете на учениците за парите, взети назаем за първоначалната инвестиция – средствата, които са били необходими за изработване на продуктите и излагането им в базар (ако това се е случило). За да се определи печалбата, взетата назаем сума за първоначалната инвестиция се изважда от общите приходи, за да се получи сумата на печалбата. Кажете на учениците, че тъй като всички работниците са доброволци, никой от тях няма да получи заплата. Ако те получават заплата, сумата за заплатата също се изважда от общия приход.

Благотворителен базар в училище
8
Благотворителен базар в училище

Напомнете на учениците за това, което са решили да купят с парите от продажбата за класната стая, за училището или за общността. Проверете дали продажбата е донесла достатъчно пари за закупуване на решеното. Ако няма достатъчно пари, учениците могат променят своята цел или да се заемат с друга дейност за набиране на средства. Учителят използва печалбата от продажбата, за да купи договорения предмет.

9

Преглед отново на смисъла на думата благотворителност/дарителство.

Благотворителен базар в училище
10
Благотворителен базар в училище

Урок 2
Изплатете заема на директора, учителя, родители или който го е дал – ако това е валидно.

11

Направете събитие, за да представите подаръка, закупен с парите от продажбата. Организирайте церемония с прерязване на лента или тържествено поднасяне на подаръка на съответния получател. Съберете класа и направете групова снимка с подаръка, закупен от вас.

Благотворителен базар в училище
12
Благотворителен базар в училище

Накарайте представители на класа да направят презентация – устна или визуална – със снимки, картинки и т.н, която обяснява колко пари са спечелени и как са спечелени – вземане на заем, намиране на доброволци и т.н. Презентацията може да бъде под формата на скеч, танци, разказ с думи, плакат или друга творческа изява.

13

Писането на благодарствени писма е важно! Ползвайте снимките на класа по време на базара, церемонията и т.н за благодарствените писма, които ще изготвите.

Благотворителен базар в училище
14
Благотворителен базар в училище

Направете пак преглед на смисъла на думата доброволец. Говорете за това как доброволците в този проект са имали свободата да изберат как и дали да бъдат доброволци. Направете списък на всички, които са помогнали с проекта (родители, учители, директор, попечители, банка, лектори, участващи и т.н.). Обсъдете начините, по които хората са се включили в този проект като доброволци.

15

Разпределете на учениците хората от списъка и им помогнете да напишат благодарствени писма.

Благотворителен базар в училище

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg