Да помогнем на децата в нужда

Учениците ще разграничават желанията от нуждите. Учениците научават разликата между желания и нужди, като извършват дейност, при която трябва да определят дали стремежът към вещите са желания или нужди. Децата ще научат, че има хора, които не могат да посрещнат основните си нужди. Учениците ще стигнат до консенсус за общественополезен проект в полза на нуждаещи се лица, който ще планират и изпълнят. За основа служи историята на деца от бедни семейства от начално училище „Васил Левски” в гр. Септември, за които Български хелзингски комитет набира обувки, за да могат да ходят на училище. Продължителност: Три занятия по 40 минути

Цели на урока

 • Да се формират у учениците умения да правят разлика между желания и нужди
 • Да осъзнаят необходимите ресурси, без които човек не може да живее
 • Да разберат и осъзнаят необходимостта да помагат на хората в нужда
 • Да се формират знания и умения за планиране и осъществяване на общественополезен проект
Необходими материали

 • хартия за флипчарт, озаглавена „Потребности и нужди“
 • списания със снимки, които могат да се изрязват
 • ножици
 • лепило
 • тематични снимки, които можете да покажете на компютър или разпечатани
Инструкции

1

Урок №1

Дайте определения на нуждите и желанията за учениците.

След като прочетете определенията, допълнете обяснението, като кажете, че нуждата е необходимостта да притежаваш например храна, вода, дрехи и подслон, за да бъдеш здрав.

Желанието е вътрешният стремеж към състояние или вещи, които хората биха искали да имат. Така например нуждаете се от обувки, за да защитават и пазят на топло краката ви, но можете да искате чифт нови модни обувки за тенис, които светват при подскачане.

 

Да помогнем на децата в нужда
2
Да помогнем на децата в нужда

Закачете голям лист хартия за флипчарт хоризонтално на стената и го разделете вертикално на две части. Напишете от едната страна „Нужди“, а от другата – „Желания“.

3

Раздайте списанията и помолете учениците да намерят и изрежат по една снимка на нещо, което мислят, че е „нужда“ и на друго, което е „желание“. Оставете учениците да работят по двойки или самостоятелно, за да изпълнят задачата.

Да помогнем на децата в нужда
4
Да помогнем на децата в нужда

Попитайте дали има доброволци да покажат снимките си. Обсъдете с класа дали снимката следва да се постави в колонката с нужди или в тази с желания. Оставете учениците да залепят снимките си от правилната страна.

5

Урок №2

Напомнете на учениците за таблото с „Нужди и желания“, което създадоха. Кажете на учениците, че други хора, включително деца като тях самите, нямат ресурсите, за да посрещнат най-основните си нужди и имат нужда от подкрепа, която не винаги държавата и родителите им могат да осигурят.

Да помогнем на децата в нужда
6
Да помогнем на децата в нужда

Възможна история за илюстрация:

Когато падне сняг и температурите  станат  под  0оС над 60 деца от 1 до 4 клас в град Септември – неголям град в Южна България, не ходят на училище. Това се случва и на други места в България. Ако тези деца обаче учат, когато станат големи, те няма да бъдат бедни, а ще могат да си намерят работа и да осигурят обувки и тетрадки на своите собствени  деца.

Тази история ни я разказа една организация – Български хелзингски комитет, която защитава хора в беда – понякога бежанци (това са хора, избягали заради война от собствените си страни) или  бедни хора от България.

Когато тази организация разбра, че има бедни деца, които не ходят на училище, защото нямат обувки, започна да разказва тази история и да призовава хората да дарят запазени или нови обувки за бедните деца, а също и тетрадки и химикалки, за да могат те да пишат в училище и да се справят по-добре.

7

Покажете част от снимките в галерията, която е приложена в линк – специално краката и обувките, и обяснете, че както хората са способни на филантропски постъпки в помощ на другите, така има организации и групи от хора, чиято специална мисия е да помагат хора в беда. Те организират акции и събират дрехи, храна и обувки за хора, които нямат достатъчно и след това, ги раздават на по-бедните. Това се хуманитарни или неправителствени организации, които помагат както на бедни хора от България, така и на бежанци от други страни.

Задайте въпроси:

 • Хората от неправителствената организация са предоставили дрехи и обувки. Откъде според вас идват тези дрехи и обувки ?
 • Защо хората даряват за по-бедните?
 • Кои са дарителите в този разказ?
Да помогнем на децата в нужда
8
Да помогнем на децата в нужда

Кажете на учениците, че освен тази организация има и други подобни организации, които помагат на нуждаещите се деца непосредствено в общността им. Посочете някои такива местни организации, ако знаете за някои от тях, например БЧК, пункт за раздаване на храна и/или приют за бездомни.

9

Попитайте децата дали са чували за тези организации и какво знаят за тях. Попитайте децата дали биха искали да постъпват като филантропи и да подпомагат работата на някоя от тези организации, като участват в кампания за набиране на вещи или храна за нуждаещите се.

Обсъдете с децата какви необходими вещи могат да събират като например дрехи, обувки, бебешки принадлежности, санитарни принадлежности, одеяла, връхни дрехи, книги.

Да помогнем на децата в нужда
10
Да помогнем на децата в нужда

Урок №3

Първо се свържете с местната организация, за да разберете от какво има нужда (дрехи, обувки, книги, друго).

11

Насочете учениците да постигнат консенсус за общественополезния проект на класа. Насочете ги да вземат решение, свързано с избраната кампания за набиране на вещи, включително кого ще помолят да дари, как ще помолят, кога ще набират вещите, какви контейнери може да са нужни за вещите и на кого ще ги дарят. Планирайте в детайли проекта и необходимото време за изпълнението му.

Да помогнем на децата в нужда
12
Да помогнем на децата в нужда

След проекта: Дайте на всеки ученик лист хартия с размери 21 х 15 см (стандартен лист А4, сгънат наполовина). Кажете на учениците, че ще помогнат да се направи „одеяло“, като всеки ще допринесе с по едно парченце за него.

13

Оставете учениците да нарисуват с пастели или маркери какво са правили по време на кампанията за набиране на вещи.

След като завършат рисунките си, оставете ги да покажат един след друг своето парче от „одеялото“ и да разкажат на класа за рисунката си, която след това ще бъде добавена към „одеялото“.

Да помогнем на децата в нужда
14
Да помогнем на децата в нужда

Съединете парчетата от „одеялото“ с телбод, тиксо или кламери (пробийте две дупки от всяка страна на рисунката и използвайте кламерите като скоби, за да съедините рисунките).

Помолете децата да измислят заглавие на „одеялото“ им като например „Ние сме дарители“, „Нашето одеяло на грижата“, „Как помагаме на нуждаещите се“. Закачете „одеялото“ на стената на видно място в училището или в местната библиотека заедно със заглавието на учениците.

Можете да организирате другите класове или семейства да разгледат „одеялото“, докато децата от класа обясняват значението му.

15

По избор – можете да използвате квадратни парчета плат, маркери за плат или креда и да потърсите помощта на доброволец от общността, който да зашие парчетата плат заедно.

Помолете децата да коментират ефекта от действията си и да отбележат постигнатия успех.

Да помогнем на децата в нужда

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg