Да помогнем на друг

Учениците изграждат взаимоотношения с група хора извън класната стая (от дом за възрастни хора, болница, център за дневни грижи, друг клас и т.н.), като изнасят представление и провеждат дискусия на тема „Да вярваш в себе си“. Продължителност: Три занятия по 40 минути

Цели на урока

  • да се формират умения сред учениците за слушане и разбиране;
  • учениците да проявят съпричастност и доброволно да отдадат своето време, умения или средства за другите;
  • учениците да прояват разбиране към нуждите на хората;
  • Учениците ще четат любима книга с партньор от другата група;
  • Учениците ще дискутират какво те самите и техните приятели умеят да правят добре;
  • Учениците ще дискутират в клас това, което са видели и научили
Необходими материали

  • любими книги на учениците (по една за всеки);
  • пастели, цветни молив или маркери;
  • сърчица от хартия, върху които може да се пише;
Инструкции

1

Преди уроците е необходимо да се подгответе за събитието: свържете се с партньорска НПО/социална институция за алтернативна грижа/дом, осигурете разрешение за достъп, организирайте транспорт.

Да помогнем на друг
2
Да помогнем на друг

Урок № 1

Прочетете на учениците китайската народна приказка „Пукната делва“ (пълния текст ще намерите в прикачения файл с урока)

3

Докато четете спирайте, за да обсъдите чувствата на двете одушевени делви. Поговорете за това, как възрастната жена обяснява на спуканата делва, че и тя е полезна. Попитайте учениците как разбират думите „всеки от нас има своята уникална пукнатина…“. Ако не се досетят, им помогнете (всеки от нас има недостатъци). Обяснете им, че именно тези недостатъци (пукнатини) правят живота ни заедно интересен и възнаграден. Всички ние сме хора на тази земя, но сме различни. Важното е да възприемаш всеки човек такъв, какъвто е, и да търсиш доброто в него.

Да помогнем на друг
4
Да помогнем на друг

Раздайте на учениците по няколко сърчица от хартия и ги накарайте да запишат своите положителни, добри качества. Нека всеки ученик прочете това, което е записал. Обсъдете качествата.

5

Раздайте на всички ученици по едно голямо сърчице и ги накарайте да запишат името на своя най-добър приятел. Под неговото име да запишат какво харесват у него.

Да помогнем на друг
6
Да помогнем на друг

Попитайте учениците дали искат да се запознаят с нови приятели, с които може заедно да играят, пеят, рисуват, четат.

7

Кажете на учениците, че ще се срещнат с друга общност от хора (опишете я).

Ако имате затруднения, как да изберете подходящо място за посещение – обсъдете това с неправителствена организация във вашето населено място, на която имате доверие.

Ако сте решили, че вашите ученици ще искат да посетят алтернативна грижа за деца – дневен център, защитено жилище или някаква друга форма на грижа – консултирайте се с Национална мрежа за децата – членска организация на детските организации в страната, които имат членове в повечето населени места из България.

Да помогнем на друг
8
Да помогнем на друг

Урок № 2 

Подгответе учениците за срещата, като поговорите за хората в тази общност (например, може да обсъдите кои са деликатните теми за хората в един дом за възрастни, дом за деца, приемни семейства, център за дневни грижи или друг клас).

9

Дискутирайте относно характеристиките на възпитаното поведение в подобни ситуации.

Да помогнем на друг
10
Да помогнем на друг

Представете им последователността, в която сте планирали дейностите. Може да ги помолите да ви помогнат с подготовката на това представяне. (В приложеното пълно описание на урока има предложени два варианта, сред които да изберете)

11

Урок № 3

Дискутирайте случилото се по време на посещението. Помолете учениците да разкажат със свои думи как са прекарали с новите си приятели. Попитайте ги как са се почувствали от това, че са изпълнили песента пред други хора, че са чели книга, изработвали предмети, разговаряли са и са прекарали време с партньора си. Помолете учениците да разкажат какво са научили съвместно с партньорите си.

Да помогнем на друг
12
Да помогнем на друг

Дискутирайте как по време на това посещение учениците са били дарители. Как точно са дарили време, умения и средства за друг? Поговорете как са се почувствали. Дали след преживяното вярват повече в себе си.

13

Обменете други идеи за това как могат да посветят още от своето време, умения и средства на същото или на друго място.

Да помогнем на друг
14
Да помогнем на друг

Подгответе заедно благодарствени писма (или благодарствена значка или плакат), които да изпратите до мястото, което сте посетили.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg