Цели на урока

 • Формиране на знания за разграничение между герои и знаменитости;
 • Формиране на умения за използване на думите герои и знаменитости правилно.
Необходими материали

 • списък с речникови термини и дефиниции (вж. Инструкции);
 • картончета;
 • герои и знаменитости – речникова викторина (вж. Приложение 1)
Работа вкъщи

Помолете децата да напишат съчинение на тема „Моят герой” – да опишат своя герой с аргументи защо именно той е героят за тях.

Инструкции

1

Помолете учениците да назоват някой, когото смятат за герой. В резултат на общо обсъждане съставете списък, като пишете на дъската. Включете всичко, което посочват. Примери: пожарникар, полицай, лекар, мама, татко, както и конкретни имена на хора от нашата действителност (Учениците обикновено посочват спортисти и артисти).

Герои и знаменитости
2
Герои и знаменитости

Нека учениците да разгледат внимателно готовия списък, а след това заедно се опитайте да идентифицирате характеристики на героя. Примери: смел, щедър, грижовен, безкористен, доброволец, някой, който прави и невъзможното, има високи постижения, дарява на обществото или общността.

3

Помогнете на учениците да развият следните характеристики за герой:

 • Героят прави неща, за да помага на другите.
 • Героят допринася за обществото по позитивен начин.
 • Героят не винаги знае дали неговата дейност/работа/дело са известни на другите
 • Героят обикновено не взима пари и може да не получи възнаграждение за делата си.
 • Работата, която героят извършва, често остава незабелязана.
 • Героят може да бъде или да не бъде признат от медиите.

Героят използва уменията или способностите си, за да въздейства на другите или на обществото по позитивен начин.

Герои и знаменитости
4
Герои и знаменитости

Попитайте учениците какво според тях е знаменитост. Помогнете им да развият следните характеристики за знаменитост:

 • Знаменитостта е изключително видима -добре известна, популярна.
 • Знаменитостта обикновено получава признание за някаква форма на талант, красота или материално качество.
 • Знаменитостта обикновено получава признание за някакво публично представяне.

Имиджът на знаменитостта или признанието й от медиите могат да се променят.

5

Помолете децата да направят списък с хора, които според тях са знаменитости. Погледнете списъка с назованите герои /героини, а след това с помощта на списъка с характеристики, които сте посочили за „Герой“ и „Знаменитост“, поставете имената в правилните категории.

 • Може да напишете имена на отделни картончета, да ги раздадете на учениците и да им кажете да ги поставят в правилната категория. Обсъдете защо личността принадлежи във въпросната категория. Може би някои имена могат да бъдат поставени и в двете категории.
 • Въведете следните думи като речник и кажете на децата, че те могат да имат повече от едно значение:
  • знаменитост – (съществително) е много известен човек, обикновено получава признание за някаква форма на талант, красота или качество;
  • благотворителност (съществително) – безкористна дейност в полза на някой друг;
  • услуга – (съществително) – действието или работата в полза на друг, помощ, работа или заетост за някой друг. доброволец – (съществително) – някой, който извършва работа или предоставя услуги и опит, обикновено без заплащане;
  • герой – (съществително) – личност, от която възхищават за голяма смелост, благородство, качества или постижения и се счита за идеал или модел;
  • лидер – (съществително) – човек, който показва пътя или напътства други, ръководя или направлява чрез влияние и дейности, за да се случи нещо, пръв или начело на нещо;
  • пример за подражание – (съществително) – човек, който обикновено е успешен и вдъхновяващ в някоя социална роля, работа, позиция, и така служи като пример за другите.

По тази логика добавете и още думи, които децата да осмислят и научат – медии, признание, популярност и т.н.

Герои и знаменитости
6
Герои и знаменитости

Упражнете се заедно с децата да използвате термините от речника в изречения. Тази дейност може да се извърши писмено или напишете всеки от термините на картонче. Разделете класа на малки групи (3-4); раздайте картончетата, с молба учениците във всяка група да работят в сътрудничество и да съставят изречения със всяка от думите на техните картончета.

7

Проведете с учениците викторина на тема „Герои и знаменитости“ (Приложение № 1).

Герои и знаменитости

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg