Цели на урока

  • Учениците да почувстват, че са част от една общност, която трябва да си помага и уважава;
  • Учениците да усъвършенстват уменията си да признават и поощряват положителните качества на съучениците си;
  • Учениците да умеят да правят комплимент и да отговарят подходящо.
  • Да посочат какво харесват в съучениците си;
  • Да отговорят подходящо, когато получат комплимент.
Необходими материали

  • хартия и моливи;
  • три лица, нарисувани на дъската в класната стая или на голям лист хартия;
  • буркан с листче хартия за всеки ученик, на което учителят е написал конкретен комплимент.
Инструкции

1

Нарисувайте три големи лица на дъската в класната стая или на големи листове хартия – едното лице да бъде „щастливо“, другото – „неутрално“, а третото – „тъжно“. Покажете лицата, като оставите достатъчно разстояние между тях. Попитайте учениците какво са почувствали, когато са влезнали в класната стая през първия учебен ден, дали са били леко изплашени или притеснени, че няма да познават никого. След това помолете учениците да погледнат трите лица и да застанат до лицето, което най-добре отговаря на това усещане. Отделете време, за да попитате няколко от учениците защо са избрали съответното лице. След това ги помолете да отидат при лицето, което показва как се чувстват днес в тази класна стая (най-вероятно някои деца ще преминат от „неутралното“ или „тъжното“ лице към „щастливото“. Ако всеки от самото начало застане при щастливото лице, това е чудесно, можете да пропуснете следващия въпрос и да продължите). Сега ги попитайте: „Какво се случи в класната стая, за да промени усещането ви? Какво прави класната стая добро място, където да бъдете?“ Има ли и други неща, които учениците могат да кажат, които също ще ги накарат да се радват на компанията на останалите?

Комплименти
2
Комплименти

Попитайте учениците дали знаят как се казва думата, когато някой казва нещо приятно за някой друг. Обяснете, че думата се казва „комплимент“. Обсъдете значението на думата „комплимент“.

3

Обсъдете какво е усещането да получиш комплимент (напр.: често пъти комплиментите ще накарат човек да се усмихне и да се почувства щастлив). Подчертайте, че когато правят комплимент, те трябва да са искрени.

Комплименти
4
Комплименти

Напомнете на учениците да благодарят за комплимента.

5

Обсъдете колко важно е да бъдат част от „общността в класната стая“. Необходимо е да ни е грижа и да се грижим един за друг. Правенето на комплименти е пример за това, че ни е грижа и се грижим.

Комплименти
6
Комплименти

Учителят следва да напише комплимент за всеки ученик на листче хартия и да го сложи в буркана. Опитайте се да откриете нещо уникално и конкретно за всяко от децата. За да се упражняват как да получават комплименти, учителят ще изважда произволно комплиментите от буркана и ще ги дава на ученика, за когото те са написани. Учителят следва да напомни на учениците да отговарят както трябва на комплимента.

7

След това учителят пише името на всеки ученик на листче хартия и го поставя в друг буркан. Учениците могат да изваждат имената от буркана, като се стремят да не изтеглят собственото си име. Учениците следва да напишат или нарисуват комплимент на съученика, чието име са изтеглили. Напомнете на децата, че комплиментът е нещо приятно, което ще накара другия да се почувства добре. Дайте време на учениците да измислят комплименти. Някои от тях може да се нуждаят от помощни фрази за начало като например:
– Харесвам те, защото… – Ти си ми приятел, защото… – Благодаря ти за…

Комплименти
8
Комплименти

Нека учениците да се редуват и да си правят комплименти един на друг пред класа и да благодарят за получените комплименти.

9

Попитайте учениците какво е било усещането да получиш комплимент. Попитайте ги какво чувстват, когато правят комплименти.

Комплименти

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg