„Отровна“ благотворителност

Учениците разглеждат множество различни мнения за филантропията с добри намерения. Обръща се внимание на някои рискове при филантропията, например неправилна намеса, неправилен начин на изразяване и наивистичен подход.

Цели на урока

  • Обсъждат и разглеждат темата за благотворителността и социалните услуги - общественото здравеопазване, социалното подпомагане и др.
  • Развиват способност за критическа преценка на положителните и възможните отрицателни въздействия на благотворителността върху получаващите помощ
  • Развиват стратегическо мислене и способност да се разграничат спешната помощ при криза и дългосрочната промяна
Необходими материали

  • Копия от откъсите от книгата на Р. Луптън "Отровната благотворителност" налични в приложените материали към урока.
Работа вкъщи

Робърт Луптън има докторат по психология, но след военната си служба във Виетнам променя радикално живота си и посвещава 40 години на работа сред маргинализирани млади хора в градовете. Той продава крайградската си къща и се премества с жена си и двете си деца в западналия и обеднял център на град Атланта. Воден от християнските си религиозни убеждения той се заема да осигурява прилични жилища и социални услуги за най-бедните около него. Книгата му „Отровната благотворителност“ разкрива критично отрицателното и дори вредно въздействие на определени тенденции в  модерната благотворителност върху хората, на които иска да помогне. Но тя предлага и доказали се успешни модели, прилагани от тези,  които наистина искат да помогнат. В същата посока както и книгата на Джефри Сакс „Краят на бедността“ (София, Кръгозор, 2006 г.) книгата на Луптън показва как да помагаме на  нуждаещите се и бедни членове на нашите общности така, че да постигнем трайна и истинска промяна. Книгата е писана за американската действителност и повечето от наблюденията се отнасят за островите на бедност в американските градове или в Африка. Но много от изводите му са валидни глобално.

Задайте на учениците предварително да прочетат от за домашна работа Част 1 и 2 от откъсите от книгата (в приложенията към урока) и да запишат въпросите, които поражда.

Инструкции

1

Разкажете накратко историята на Робърт Луптън, чиито цитати децата са прочели предварително. Задайте и обсъдете следните въпроси с децата:

  • Какво означава непредвидени последствия? Дайте примери.
  • Какви опасности може да крие ненапълно осмислената благотворителност?
  • Каква е основната опасност при раздаването на помощ за бедни? (Отговор: зависимост и обезвластяване).
  • При кои случаи е оправдано и нужно да се раздава помощ? (Отговор: военни или природни катастрофи). Дайте примери за кризи?
„Отровна“ благотворителност
2
„Отровна“ благотворителност

Помолете учениците да помислят за пример за кампания и за дългосрочна стратегия (Пример: Занасяне на портокали в дом за стари хора и създаване на Хранителна банка) и ги подканете да споделят примерите си. Дайте примера с хранителната банка и обяснете какво означава (виж речника).

3

Попитайте учениците какви са плюсовете и минусите на всеки вид дарителство. Защо успешната благотворителност трябва да мисли за всички аспекти предварително. Прочетете т. 43 от текстовете в приложението и коментирайте защо всеки от посочените елементи е важен. Защо говорим  за лидери?

„Отровна“ благотворителност
4
„Отровна“ благотворителност

Обсъдете с децата как според тях можем да разбираме цитатът с рибата (т.51)? Припомнете им старата идея и литературен цитат „Ако дадеш на някого риба, ще е сит един ден. Ако го научиш да лови риба, ще е сит цял живот“.

5

Обсъдете какво означава победа в благотворителността? Защо са важни малките победи.

„Отровна“ благотворителност

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg