Помощ при бедствия – можеш да разчиташ на мен!

Урокът представя пред учениците възможностите за оказване на помощ при природни бедствия. Урокът продължава темата за управление на лични средства, като поставя акцент върху оказване на подкрепа на пострадали при бедствия. Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Цели на урока

  • Да се запознаят с дейността на различни хуманитарни организации.
  • Да проявят съпричастност към хората изпаднали в беда и предоставят дарението на класа.
Необходими материали

  • хартия за флипчарт и маркери;
  • знаци, плакати и надписи за център за набиране на средства;
  • компютър и връзка с интернет
Инструкции

1

Урок № 1

Можете да планирате този урок след урока „Какво бихте направили с двадесет лева?“.

Покажете на учениците видео, клип, друг материал от природни бедствия в България и по света – например клип от наводненията във Варна през 2014 г. https://www.youtube.com/watch?v=v6Q3EB1RmOQ.

Или земетресението в Непал от 2015 г – кадри от него: https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-zemetresenieto-v-nepal/razrusheniiata-v-nepal-otvisoko-video-6035634.

Обсъдете сериозното природно бедствие в момента. Изслушайте какво разказват учениците за събитието, фактите и чувствата им. Пояснете информацията, която учениците споделят и им помогнете да намерят засегнатия район на картата в класната стая. Помолете учениците да си помислят за всички хора и/или личните вещи, които имат в домовете си, които са важни за тях, и да си представят какво е да изгубиш хората, които обичаш или важни за теб вещи. Кажете им, че много деца такива като тях преживяват тази загуба поради бедствието. Помолете децата да си помислят защо някой би желал да окаже помощ на жертвите на бедствието, като дари пари или сподели вещи в отговор на кризата.

Помощ при бедствия – можеш да разчиташ на мен!
2
Помощ при бедствия – можеш да разчиташ на мен!

Свържете чувствата на учениците да споделят свои средства/вещи с пострадали при природно бедствие. Припомнете какво са споделили учениците по време на урока „Какво бихте направили с двадесет лева?“. Обяснете на учениците, че имат възможността да се обединят заедно като клас и училище, за да дарят средства в подкрепа на пострадалите от природното бедствие.

3

Възможност за проект за набиране на средства

Насърчете децата да донесат монети от вкъщи и заедно с тях помислете и давайте предложения за това как да се наберат пари. Подскажете им, че могат да предложат да извършват задачи за семейството и приятелите си, за да спечелят парите, или семействата им могат да им помогнат да наберат парите от други членове на семейството и приятели. Ако тази дискусия не се провежда в цялото училище, попитайте учениците как могат да приобщят и други деца от училището в проекта за набиране на средства. Могат да създадат плакати/табла или презентации, които да споделят с другите.

Помощ при бедствия – можеш да разчиташ на мен!
4
Помощ при бедствия – можеш да разчиташ на мен!

По време на набирането на средства учителят или учениците (в зависимост от нивото на способности) следва да потърсят в интернет, за да намерят информация за организации, които си сътрудничат при подпомагане при бедствия. При по-малките ученици учителят може да обобщи информацията относно възможни получатели – организации и да помогне на учениците да решат на коя организация(и) да дарят средствата. При по-големите ученици, дайте по една организация от списъка на всяка една малка група ученици за проучване. Гласът на учениците е много важен при вземането на решение за това къде да бъдат дарени средствата/вещите. Организацията може да се избере чрез гласуване или с консенсус. Учениците могат да решат да предоставят даренията на една организация или да предоставят процент от даренията на няколко организации. Наблюдавайте работата на организацията в района на бедствието, като от време на време преглеждате нейните постижения и проблеми при възстановяване на района.

5

Докато се провежда проекта за набиране на средства, помолете учениците да споделят какво чувстват по отношение на усилията си. Когато проектът приключи, оставете по-малките деца да нарисуват картинки как ще изглежда района, когато даренията им се превърнат в конкретна помощ (храна, подслон, вода). Помолете учениците да напишат или продиктуват изречение за това какво чувстват по отношение на техните дарителски усилия.

Помощ при бедствия – можеш да разчиташ на мен!

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg