Създаване на дух на доброволчество

Този урок подчертава, че доброволчеството е отговорност на гражданите. Приносът на доброволците представлява положително социално действие за благото на обществото.  Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

  • Формиране на знания и умения за доброволчеството като инициатива в полза на другите;
  • Формиране на умения за избиране на доброволчески проект на базата на интереси, нужди и проучване.
Необходими материали

  • наръчник на доброволеца – в печатен вариант или електронен: https://timeheroes.org/media/uploads/handbook/timeheroesvolunteerhandbook.pdf
  • компютър и връзка с интернет
Инструкции

1

Изгледайте заедно видеото, в което хората с общи усилия реставрират сградата, в която живеят: https://www.youtube.com/watch?v=MBw7sZaPhQg

Създаване на дух на доброволчество
2
Създаване на дух на доброволчество

Коментирайте какво те са направили, за да е по-добър живота им? Попитайте учениците: „Колко от вас някога доброволно са отделили от времето си, за да помогнат на някой друг? Какво означава да бъдеш доброволец?“ Дефинирайте думата доброволец (някой, който извършва работата или предоставя услуга без заплащане в подкрепа на кауза или група от хора). Кажете на учениците, че бихте искали да се огледат и да помислят за потребности в училището и в общността, които могат да бъдат решени чрез доброволчески проект.

3

Раздайте Работен лист с идеи за доброволчество (Приложение 1). Помолете учениците да работят по двойки и да запишат проблеми или потребности, които виждат около себе си и които могат да бъдат решени с доброволчески труд. Разгледайте част от каузите на https://timeheroes.org/bg/ – коментирайте заедно с децата за какво човек може да доброволства, ако има време и желание. Цитирайте някои данни от изследвания за доброволчество – например статистика на TimeНeroes – платформа, която свърза каузи с доброволците, които полагат труд и експертиза за тях:

TimeHeroes  – timeheroes.org  е най-голямата платформа за доброволчество в България. Тя свързва хората, които искат да помагат, с каузите, които имат нужда от подкрепа. Проблемът, който решават, е че много хора искат да даряват своето време и умения, но не знаят къде и как. В същото време стотици организации имат нужда от подкрепа за своите каузи. TimeHeroes е мостът между двете групи, „едно гише“ за доброволчество, единственото място, което публикува системно информация за всички актуални доброволчески инициативи в страната. 20 000 доброволци са се регистрирала в платформата в края на 2015 г., които са подкрепили общо 35 000 пъти повече от 900 инициативи, случили се в 110 населени места в България. TimeHeroes е основният, а често и единственият източник на доброволци за българските неправителствени организации. Чрез платформата доброволците са намерили повече от 520 НПО, неформални групи и активни граждани.

Създаване на дух на доброволчество
4
Създаване на дух на доброволчество

Гледайте заедно видеото от Кариери с кауза –

https://www.youtube.com/watch?v=MoOt6ARHZMM и коментирайте защо хората доброволстват и какво им дава доброволчеството.

5

Припомнете си Работния лист с идеи за доброволчество от предишния урок и помолете децата  да напишат есе, като използват примери, основани на наученото, или личен опит,  в което да опишат как един човек може да повлияе на живота на другите чрез доброволчество. За каква кауза те биха доброволствали?

Създаване на дух на доброволчество
6
Създаване на дух на доброволчество

Прочетете на глас написаното и обсъдете идеите на децата.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg