Традиции и дарителство

Учениците се научават да разбират значението на думите, свързани с  филантропията/дарителството, както и важната роля на традицията за развитие на дарителството в общността и гражданското общество като цяло. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

  • Формиране чувство на принадлежност към общността с помощта на традициите;
  • Формиране на знания и умения за филантропията/дарителството, както и значението на думите, свързани с двете синонимни понятия;
  • Формиране на умения за отговорност за общото благо според принципите на демокрацията
Необходими материали

  • конопено платно (зебло) или друг вид рехав плат, изрязан във формата на квадрат;
  • копия от Приложение 1 за учениците: „Речник на филантропията“;
  • пастели, хартия за рисуване – нарязана на квадрати;
  • речници за учениците;
  • маркери или пастели за рисуване върху плат;
  • плат от памук или памук и полиестер, разрязан на квадрати с размери 15х15 или 20x20 см (стар чаршаф би свършил чудесна работа)
Инструкции

1

Помолете учениците да помислят за семейни празници, които винаги се празнуват по един и същ начин. Кажете им, че това е „традиция“. Разкажете им за някоя семейна традиция и защо тя е важна, например: „На Бъдни вечер винаги празнувам с всички свои роднини и си приготвяме едни и същи ястия – така е, откакто се помня“ или „На Великден винаги боядисваме яйца и ядем козунаци”. Попитайте учениците кой желае да разкаже за някоя традиция в своето семейство и да обясни защо тя е важна.

Традиции и дарителство
2
Традиции и дарителство

Представете на учениците следното определение за „традиция“ и ги попитайте дали са съгласни с него или не и защо: „Специален начин да се прави нещо, който съществува от дълго време, защото хората са емоционално свързани с него и го завещават на други хора.“

3

Обяснете на класа, че традициите са важни за общностите извън семейството, към които учениците принадлежат. Традициите са като нишките в парче плат. Заедно те допринасят да се изградят силни и здрави общности. Представете нагледно тази идея, като използвате парчето зебло, за да илюстрирате здравината на една общност, а отделните нишки в тъканта – традициите. Покажете как общността може да бъде отслабена, като премахнете някои от нишките. Дайте пример и с легендата за хан Кубрат – вж. Библиография.

Традиции и дарителство
4
Традиции и дарителство

Поставете на видно място определението за „филантропия“: даряване на време, умения и средства за общото благо, и заедно с класа дискутирайте значението на думата. Помолете учениците да помислят за примери за филантропия или помощ за другите, които съществуват в момента или са съществували дълго в тяхната общност. Дискутирайте какво е за общността значението на традицията за филантропия. Обяснете, че филантропията е традиция, която сега се изгражда в България, за да сплоти гражданското общество и ако тази традиция не бъде продължена, това ще го отслаби, а също така и  демокрацията в България.

5

Раздайте на всеки ученик Приложение № 1: Речник на ученика. Открийте думите „филантропия“ и „традиция“ и преговорете определенията. Кажете на учениците, че всяка от думите в списъка ще им помогне да разберат по-добре определението за филантропия.

Традиции и дарителство
6
Традиции и дарителство

Разделете класа на групи от около четирима. Помолете групите да изчетат речника заедно с определенията на думите и да обсъдят тези, които са им неясни. Нека отделните групи да разкажат на всички за думите, чието значение им е било трудно да разберат.

7

Кажете на учениците, че ще работят отново в същите групи, като всяка група ще избере различна дума от речника към урока, за да образува с нея изречение и да я нарисува.  Учениците трябва да обсъдят предложените от тях изречения помежду си, за да са сигурни, че съответната дума е използвана правилно и че изречението предава значението ѝ. Те трябва да обсъдят и как да илюстрират всяко изречение. Няма нищо лошо думите на различните групи да се повтарят.

Традиции и дарителство
8
Традиции и дарителство

След това върху квадрата бяла хартия или плат учениците рисуват рисунката, като използват пастели или маркери, и отдолу написват изречението. Свържете квадратните отрязъци с всички завършени рисунки, така че да образуват „Пано — речник на филантропията“, което да бъде изложено в класната стая или на друго място в училището.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg