В помощ на другите

Този урок ще помогне на учениците да научат кои са основните нужди на човека, да разберат, че много хора по света не разполагат с необходимите средства, за да задоволят тези нужди, както и какви са причините за това. Учениците се насочват и насърчават да помислят как биха могли да помогнат на хората в нужда да получат каквото им е необходимо. Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Цели на урока

 • Да се формират у учениците умения да правят разлика между желания и нужди;
 • Учениците да осъзнаят необходимите ресурси, без които човек не може да живее;
 • Учениците да разберат и осъзнаят необходимостта да помагат на хората в нужда.
 • Учениците да развият умения за съставяне за определяне на начини да помогнат на хората, които са лишени от основни средства за живот.
Необходими материали

 • Табло за плакати и рисунки или изрязани от списания картинки за залепване, които изобразяват различни желания и нужди
Инструкции

1

Подгответе плакат с две секции: „Желания“ и „Нужди“. Нарисувайте или изрежете различни картинки от списания, които показват:

 • нужди (напр. дом, храна, вода и дрехи)
 • желания (напр. кукла или плюшена играчка, DVD плейър, органайзер, диамантена огърлица, кола)

Покажете плаката пред класа и прочетете двете думи на учениците. Покажете им изображенията и ги помолете да определят какво показват те. Обяснете им, че на някои от картинките са показани „нужди“ – неща, с които всички хора трябва да разполагат, за да живеят, а на други са показани „желания“ – неща, които улесняват ежедневието или които бихме искали да притежаваме .

В помощ на другите
2
В помощ на другите

Включете учениците в дискусия за всяка от картинките и ги помолете да ви помогнат да ги разпределите в двете категории. Помолете някой от учениците по желание да ви помогне да закрепите картинките на правилното място върху плаката. Нека учениците да определят кои неща са необходимост и защо. Например:

 • дом – за да сме на топло, да имаме къде да се подслоним, къде да спим и да държим вещите си;
 • дрехи – осигуряват топлина, покриват и защитават тялото;
 • вода – необходима е на организма, за да оцелее;
 • храна – засища глада, дава енергия, сила и поддържа здравето.
3

Гледайте образователния филм на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“ https://www.youtube.com/watch?v=faKY8vO8mFs

В помощ на другите
4
В помощ на другите

Поговорете с учениците за това, че някои хора не могат да посрещнат основните си нужди, например нямат подслон, свой дом. Някои хора нямат дрехи по мярка или дрехи, които могат да ги пазят от студа или жегата. Други не могат да си позволят да си купят достатъчно храна или точно храната, която им е необходима, за да бъдат здрави.

5

Кажете на учениците, че желанията, като например кукла или плюшена играчка, могат да ги зарадват и да ги накарат да се чувстват в по-голяма безопасност, когато заспиват, но че могат да оцелеят и без тях, както и че колата ще улесни семейството да посещава на различни места, но дотам може да се стигне и пеш.

В помощ на другите
6
В помощ на другите

Припомнете си или запознайте учениците с думата „филантропия/дарителство“: да даряваш време, умения и средства за общото благо. Дискутирайте защо трябва да сме загрижени за хората, които не могат да задоволят основните си нужди.

7

Попитайте учениците дали биха искали да станат дарители, като направят нещо, за да помогнат на хората да получат това, което им е нужно, за да живеят. Нека учениците обменят в структурирана дискусия идеи за начини, по които да се помогне на хората, които не могат да задоволят основните си нужди. Какви вещи от дома си биха се съгласили да дарят хората? Това биха могли да бъдат дрехи или играчки. Биха могли също така да раздадат храна на гладуващите.

В помощ на другите
8
В помощ на другите

Запишете на дъската идеите на учениците. Поискайте от тях да се изберат една идея, която да осъществят като общ проект на класа. Примерни проекти – кампания за събиране на дрехи, на трайни хранителни продукти или на играчки, които да бъдат дарени на деца, имащи нужда от подкрепа.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg