СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

гр. Смядово 400 37 Средно основно училище 3 изпълнени проекта

СОУ "Св. св. Кирил и Методий" е единственото средно общообразователно училище на територията на община Смядово. В него се обучават 400 ученици от І до ХІІ клас, разпределени в 19 паралелки. Учениците от І до VІІІ клас са предимно от гр. Смядово, а голяма част от учениците от ІХ до ХІІ клас са от съседните села – Янково, Веселиново и Риш. Етническият състав е разнороден, което не пречи учениците да живеят и учат в приятелски и добри отношения.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg