Намерете урок

нестопанска цел
Ресурси за НПО
Категория: НПО, бизнес, държава, Пари, бюджет, управление на средства, Стопанска и нестопанска дейност, Филантропия Клас: 4

Учениците ще разберат, че нестопанските организации се конкурират с други организации с нестопанска цел за финансиране и за други ресурси в опит да реализират своите дейности и мисия.  Продължителност: Едно занятие от 40 минути ...

Професии със стопанска и нестопанска цел и доброволчески труд
Категория: Доброволчество Клас: 2

Учениците ще помислят и предлагат идеи за професии, които са част от всяка общност. На учениците ще им бъдат представени понятията професия със „стопанска“ и „нестопанска“ цел и те ще бъдат разграничени от доброволческия труд. Продължителност: Едно занятие от 40 минути. ...

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg