Да покажем грижа

Учениците задълбочават и разширяват знанията и разбирането си за загрижеността и опитват да определят онези неща или хора, по отношение на които проявяват грижа. Мислят в посока как загрижеността да прерасне в активна помощ и подкрепа за някой друг. Продължителност: Едно занятие по 40 мин

Цели на урока

  • Формулират определение за загрижеността и начините, по които хората я демонстрират
  • Научат да правят връзки между алтруизма, съпричастието, загрижеността и подкрепата
Библиография

  • Разказ и истории на доброволци от фондация „Подарете книга” : https://www.youtube.com/watch?v=SSC35aXVGUQ&feature=youtu.be
Работа вкъщи

Дайте на учениците задачата да обсъдят с приятели и/или семейството си пет неща/ петима души, за които са загрижени и причините за това. Нека ги опишат в свободен текст.

Инструкции

1

Разгледайте заедно с учениците – на компютър или разпечатана, презентацията от Библиографията. Обяснете им, че това са кадри от една изложба, която разказва за доброволци, които пътуват до различни градове и се виждат с деца от институции –  с идеята да станат техни ментори и приятели и да ги подкрепят в различни житейски ситуации.

Да покажем грижа
2
Да покажем грижа

Помолете учениците да тълкуват историите от слайдовете/ снимките и примерите за грижа в тях. Формулирайте насочващи въпроси: как тези млади хора – доброволци проявяват загрижеността си

3

След това попитайте децата какво е вероятно тези хора да са изпитвали по отношение на децата, на които са помагали и за които са били загрижени (притеснение, съчувствие, желание да помогнат и др., желание да предадат своя опит, да им дадат шансове и т.н).

Да покажем грижа
4
Да покажем грижа

Помолете учениците да обсъдят помежду си и да посочат възможно най-много думи, които са синоними на грижа или загриженост или представляват начини, по които хората проявяват загрижеността си. Те би трябвало да помислят за това „Как проявяваме загрижеността си?“ (думи като обич, съчувствие, притеснение, състрадание, тревога, съпричастност, отговорност, внимание и др.) Запишете думите на дъската или на лист хартия.

5

Ако горните думи не са били посочени от учениците, въведете ги и дайте определенията им като коментирате, че те отразяват допълнителни начини за проява на загриженост

Да покажем грижа

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg