Да се научим да харчим и даряваме

Учениците изготвят личен план на разходите въз основа на реалистично прогнозирани месечни приходи и разходи. Те организират кампания за набиране на средства и предоставят парите, набрани от класа, на благотворителна организация по техен избор.   Продължителност: Три занятия по 40 минути

Цели на урока

  • Учениците да развият умения да разделят приходите от разходите
  • Да се научат да изготвят личен бюджет, в който отразени харченето, спестяването, инвестирането и даряването на средства
  • Да развият и затвърдят нагласи за благотворителност, като дарят спестените пари на неправителствена организация, избрана от класа
Необходими материали

  • Размножени екземпляри за учениците, както и екземпляр от Приложението „Моят план за разходите“ за представяне на дъската
Инструкции

1

Урок № 1

Помолете учениците да формулират какво знаят за харченето, спестяването, инвестирането и даряването. Обяснете , че днес те ще разгледат собствените си приходи и разходи – така, както правят организациите с нестопанска цел, а също и бизнеса, като изготвят личен „план на разходите“.

Да се научим да харчим и даряваме
2
Да се научим да харчим и даряваме

Нарисувайте графика – торта на дъската и разделете кръга на четири части, приблизително 5% пари за спестявания, 10% за инвестиции (дългосрочно влагане на парични средства, за да се постигне печалба), 10% за дарения и 75% за разходи.

Кажете на учениците, че това е приблизително начинът, по който повечето хора вземат решения за парите се.

Обсъдете колко от средствата, които хората печелят, според тях влизат в  тези категории. Процентите ще варират, но учениците ще придобият обща, нагледна представа. Обсъдете за какви неща  те и връстниците им е могат най-общо да спестяват, инвестират, даряват или харчат.

Помолете да споделят идеи за какво те самите биха харчили, спестявали, инвестирали и дарявали.

Направете списък с идеи от тяхна страна и с ваша помощ защо хората биха избрали да даряват средства (възможни отговори – за да помогна на някого, защото имам достатъчно и мога да си го позволя, защото каузата ми е важна, защото така е редно, защото така правят другите, защото това ще промени живота на дете/възрастен/ ситуация с животни  и т.н) .

3

Раздайте на учениците Приложение 1 „Моят план на разходите!“. Прегледайте елементите от плана на разходите. Дайте време на учениците да посочат какви са месечните им приходи и разходи в работните листове. Помогнете, ако е необходимо.

Бележка за преподавателя: Ако учениците нямат източник на каквито и да е било лични приходи, което е напълно логично, помолете ги да измислят приходи, които да използват в плана на разходите – напр. когато върша домашна работа, или някаква друга работа, родителите ми дават малко средства като награда.

Да се научим да харчим и даряваме
4
Да се научим да харчим и даряваме

След като въведат данните за приходите, попитайте учениците какво планират да правят с разходите си.

Насърчете ги да помислят за краткосрочна цел, за която биха искали да спестяват парите си и нещо друго в дългосрочен план за инвестиране на други пари.

Отбележете двете отделни пера в работния лист „Месечни разходи“, едното за спестяванията, другото за инвестициите.

Напомнете на учениците, че спестяване/инвестиране обикновено означава:

  1. да се научат да живеят с по-малко отколкото имат
  2. да намалят харченето за ненужни желания
  3. това винаги включва „цената на избора“
5

Помолете учениците да си помислят на каква благотворителна организация(и) или кауза те самите биха искали да даряват част от личните си средства в бъдеще. Запишете идеите.

Представете накратко работата на неправителствени организации от вашия регион, както и каузи, които те подкрепят. Може да представите и работата на организации на национално ниво

Да се научим да харчим и даряваме
6
Да се научим да харчим и даряваме

Кажете на учениците, че тъй като бюджетът е план на разходите с времева рамка (т.е. в рамките на определен период), той може да се променя, но не следва да се променя често.

Целта трябва да бъде да се опитате действително да работите и живеете в рамките на бюджета за срок от един месец.

7

В края на урока днес предложете на децата, които искат да ограничат разходи, а имат ограничени приходи, няколко идеи:

Винаги питайте за отстъпки за ученици – в кина, музеи, при пътувания в чужбина, в градски транспорт, такива има. Добре е да знаят, че всяка дребна отстъпка е от полза!

Променете по-скъпите си навици. Замислете се за начина си на живот и вижте какво ви струва в действителност той. Така например, ако си купувате закуски и напитка в училище всеки ден, може да харчите по 3 лева на ден за храна. Това може и да не ви изглежда много, но събрана заедно сумата възлиза на 567лв. годишно!

Мислете преди да харчите. Задайте си въпроса: „Добра идея ли е да похарча пари за това именно сега и имам ли нужда от него, нямам ли подобно?“

Помислете си като цяло за семейната и вашата лична ситуация – ако имате ограничени средства, постарайте се да покривате най-важните си нужди, а на дръжте на това да задоволявате желанията си на всяка цена.

Да се научим да харчим и даряваме
8
Да се научим да харчим и даряваме

Обяснете на учениците, че може да отнеме известно време преди разходите на учениците да отговарят на плана, но най-важното е да не се отказват от него, тъй като един добър план на разходите помага да знаете за какво отиват парите ви и ви помага да имат контрол над тях.

9

Завършете първото занятие, като обясните на учениците, че ключът към управлението на парите е „винаги да се живее малко под наличните ви средства“. Това умение ще им помогне да използват парите си мъдро през целия живот!

Да се научим да харчим и даряваме
10
Да се научим да харчим и даряваме

Урок № 2

Оставете поне две седмици между предишния час и този, като позволите на децата да наберат средства, които искат да дарят за избрана от тях кауза.

Възможни варианти са: – да донесат свои касички и да отделят малки суми, които се спестили през това време, или да продават направени от тях предмети – картички, книгоразделители, бижута, които да продават помежду си и да отделят средствата за каузата, децата могат да върнат хартия в пунктове, или стъклени бутилки, могат да организират и благотворителен концерт, като заплатят минимална такса участие и това също да са средства, набрани за каузата. Концертът може да бъде в рамките на цял час, със сценарий и избрани и разпределени роли.

11

Коментирайте и обобщете с децата коя неправителствена организация са избрали, за да получи дарението на класа.

Сметнете набраната сума – обсъдете за какво според тях тя ще стигне, като имате предвид дейността на организацията. Ако това е трудно – оставете го за следващия час.

Ако е уместно, нека учениците да приготвят картички, нарисуват рисунки, или да напишат писма, които да обяснят, защо именно таз организация са избрали за да й дарят средства.

Включете учениците в подготовката на коментари, изготвянето на сценарий за официалното връчване на дарените средства от името на целия клас.

Да се научим да харчим и даряваме
12
Да се научим да харчим и даряваме

Урок №3

Поканете проявяващите интерес родители и други представители на училището и общността, включително медиите, да присъстват по време на връчването на дарението на организацията с нестопанска цел. Поканете семействата да коментират преживяването.

13

Напишете на видно място името на благотворителната организация с нестопанска цел, името на представителя на организацията и размера на дарението. Представете човекът от нпо, който ще бъде лектор на срещата.

Да се научим да харчим и даряваме
14
Да се научим да харчим и даряваме

Подпомагайте, ако е необходимо в представянето и сесията с въпроси и отговори към представителя на организацията.

Когато бъде уместно, включете учениците в официалното връчване на парите. Оставете поканените представители на училището, родители, общността да отправят коментари, ако е уместно.

15

Помолете учениците и гостите да си помислят как действията на децата помагат на различни каузи и развиват живота в местната общност.

Помолете учениците да помислят над процеса да направиш дарение, като напишат, нарисуват или разкажат как са се почувствали, какво означава постъпката им за другите/ за общественото благо и защо биха правили (или не) дарения в бъдеще

Да се научим да харчим и даряваме

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg