Картички от доброта

Учениците ще покажат, че подаръците не трябва непременно да бъдат купени. Те ще помислят и ще направят предложения за подаръци „от доброта“, като картичка или друго домашно творение. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

 • да се формират умения за слушане и разбиране;
 • да се разширят уменията за критично мислене;
 • да проявят съпричастност и доброволно да отдадат своето време, умения или средства за другите;
 • да проявят разбиране към нуждите на хората;
 • Да подобрят уменията си за слушане и разбиране и ще използват уменията си за критично мислене;
 • Да изброяват различни видове подаръци и поводите, по които се подаряват;
 • Да идентифицират послания и творения, които могат да бъдат подаръци „от доброта“;
 • Да обяснят кога и защо даваме такива подаръци на приятели или членове на семейството;
 • Да направят картички и творения „от доброта“, които могат да бъдат раздавани;
Необходими материали

 • хартия за флипчарт;
 • маркери;
 • ножици;
 • лепило;
 • карти с размери 13 х 20 см.;
 • пастели, цветни моливи;
 • цветна хартия;
 • пликове за писма;
Инструкции

1

Урок 1
Попитайте учениците: „Обичате ли да получавате подаръци?“ и „Обичате ли да правите подаръци?“ Попитайте защо даването на подарък предизвиква приятно чувство. Попитайте учениците дали личното им богатство им дава възможност да купят нещата, които биха искали да купят за любимите им хора. Попитайте как можем да правим подаръци, ако нямаме пари да купим това, което искаме. „Може ли да има подаръци, които не могат да се купят?“ Дайте възможност на децата да разсъждават и да направят списък с възможни безплатни подаръци (домашно направени и картички). Запишете идеите им на хартия за флипчарт.

Картички от доброта
2
Картички от доброта

Въведете понятието „подаръци от доброта“ като подаръци, които те могат да направят, които не струват пари и могат да накарат някого да се почувства добре. Обсъдете кога и на кого можем да направим „подаръци от доброта“.

3

Покажете картите с размери 13 х 20 см и обяснете, че те трябва да напишат на всяка от тях „нещо от доброта“, например: „Давам ти нежна прегръдка“ или „Ще ти помогна да си разчистиш бюрото“, или „Ще нарисувам картина специално за теб“. Обяснете им, че трябва да дадат картичката на някого от класа. Нека всеки ученик да направи по една такава картичка върху една от картите. Могат да използват някои идеи от списъка, който направиха в началото на занятието. Накарайте всеки да си напише името на картичката, която е направил, и да я сложи в плик. Поставете всички пликове в кутия.

Картички от доброта
4
Картички от доброта

Накарайте всеки ученик да си изтегли по един плик. Оставете достатъчно време на учениците да си получат „подаръците от доброта“.

5

Обсъдете как са се почувствали, когато са направили подаръците. Попитайте учениците дали подаръкът, който са направили или получили, има стойност. Могат ли да определят парична стойност на „подарък от доброта“? Нека учениците да предложат причини, поради които хората биха избрали доброволно да отдадат своето време, умения или средства.

Картички от доброта
6
Картички от доброта

Урок 2
Попитайте учениците как са се почувствали, когато са направили „подарък от доброта“. А какво ще споделят за хората, които са получили „подаръци от доброта“. Обсъдете кога и на кого можем да направим „подаръци от доброта“.

7

Нека всеки ученик да запише своето предложение (на родители, на близки и роднини, приятели, на деца или възрастни хора, настанени в домове или други социални институции). Дискутирайте и нека след дискусията всеки да вземе сам решение за кого ще направи „картичка от доброта“.

Картички от доброта
8
Картички от доброта

Дайте на учениците материали, с които да направят по още една или повече картички.

9

Накарайте всеки да си напише името на картичката, която е направил, и да я сложи в плик.

Картички от доброта
10
Картички от доброта

Ако „картичките за дорбота“ са предназначени за домове за деца и възрастни хора, да се предадат на доброволец, който ще ги занесе. При възможност това могат да направят и самите ученици.

11

Ако „картичките за доброта“ са предназначени за близки и приятели, учениците ги подаряват сами.

Картички от доброта

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg