Помогни на някого около теб

Проект в полза на общността с подготовка у дома. Подходящ за провеждане по време на дистанционно обучение. Урокът включва практически дейности, чрез които учениците могат да помогнат на възрастен съсед или роднина. Те идентифицират свои умения, с които да са полезни на хора в нужда. Развиват умения за планиране на собственото време и планиране и изпълнение на доброволчески дейности. Развиват емпатия и съпричастност. Продължителност: на няколко етапа, с различна продължителност: – обща рамка на урока, обсъждане на дейности, с които може да се окаже помощ на съсед или роднина, обсъждане между децата и родителите на подходящите за учениците дейности (1 седмица), съгласие от тяхна страна; – идентифициране, избор и съгласие на човек, който може и иска да бъде подкрепен (1 седмица); – полагане на доброволен труд ( от 30 минути до 2 часа в зависимост от дейността и ситуацията) – рефлексия и осмисляне на постигнатото ( 1 час)

Цели на урока

  • учениците ще идентифицират и развиват свои умения, които могат да бъдат полезни за друг
  • учениците ще развиват умения да планират времето и ангажиментите си, както и доброволчески умения
  • учениците ще работят за укрепване на връзки в общността;
  • учениците ще развиват емпатия и съпричастност
Необходими материали

  • Линк към платформата за доброволци Time Heroes с постер „Съсед на помощ“: https://www.bg-mamma.com/?topic=1190520. Вариант в PDF: https://drive.google.com/file/d/1ndDqHD3l85caYqjSPptU2RXwexVHmhlj/view
  • Списък с дейности, които можете да извършвате в помощ на друг (вижте Приложение № 1);
  • Дневник на доброто – споделено от учениците обобщение на дейностите и емоциите, предизвикани от тях.
Инструкции

1

Въведете учениците в темата за дарителството като възможност, която променя света – дарителството не само като даряване на средства, но даряване на време, умения, желание да промениш света на някого.

Помогни на някого около теб
2
Помогни на някого около теб

Посъветвайте ги да направят списък с нещата, които умеят да вършат добре (според възрастта си).

3

След това – да създадат втори списък с неща/дейности, които биха могли да бъдат полезни и нужни на възрастен съсед или роднина в условия на изолация.

Помогни на някого около теб
4
Помогни на някого около теб

Помолете да обсъдят с родителите си къде „се пресичат“ техните умения с нуждите на някой друг около тях. Да поискат и получат и тяхното съгласие.

5

Насърчете ги да помислят за подходящ начин да попитат от какво хората имат нужда и искат ли тази помощ. Могат да направят цветни флаери, етикети, писма, които да пуснат в пощата или сложат на вратата на съседа си или друг човек, към когото са се ориентирали, с предложение за помощ.

Помогни на някого около теб
6
Помогни на някого около теб

Насърчете учениците да си направят дневник или да запишат на лист извършените дейности/добрини и с акцент върху техните усещания от доброволчеството.

7

Обобщете направеното добро в онлайн връзка. Попитайте децата как са се чувствали като даряват време и труд за някой друг. Помолете ги да споделят преживяванията си, да споделят и преживяванията на съседите/роднините им, ако имат обратна връзка от тях. Насърчете ги да мислят по-активно в тази посока – че техните умения и време могат да са важни за някого не само в ситуация на криза, но и в по-обичайни, делнични условия.

Помогни на някого около теб
8
Помогни на някого около теб

Обобщете възможните дейности в полза на някой друг в условия на изолация.

9
Помогни на някого около теб

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg