Внасяне на положителна промяна в общността

Учениците посещават/идентифицират места в общността, може и самото училище, за да определят потребностите, които трябва да бъдат задоволени, както и как те самите могат да помогнат за това.   Продължителност: Две занятия по 40 минути.

Цели на урока

  • Да се формират знания за опазване на околната среда и общността;
  • Да се формират умения за слушане и разбиране;
  • Да проявят съпричастност и доброволно да отдадат своето време, умения или средства за другите.
Необходими материали

  • снимки от вестник/списание с пространства или хора, които биха могли имат полза от дейността на дарителите (човек със специални потребности, дом за възрастни, замърсен път или река и т.н)
  • снимки от вестник/списание, показващи хора, които извършват дарителска дейност демонстрират филантропски действия (засаждане на дърво, готвене в кухня за бедни, правене на благотворителни базари и т.н.)
Инструкции

1

Урок № 1

Покажете снимки от вестници и списания, които показват някаква нужда от подкрепа: замърсен терен, парк без цветя, човек, който е самотен или се нуждае от помощ. Помолете учениците да опишат време, умения или средства, които биха могли да бъдат използвани, за да се подобри състоянието им. Ако е възможно, покажете снимки и обсъдете места във вашия район.

Внасяне на положителна промяна в общността
2
Внасяне на положителна промяна в общността

Помолете учениците да си припомнят значението на думата филантроп.

Сега покажете някои снимки на хора, които действат в подкрепа на другите. Не забравяйте да включите снимки от дейности в подкрепа на местната общност. Помолете учениците да опишат на какви потребности се обръща внимание във всяка от снимките и кой и как дарява време, умения или средства, за да подкрепи общността.

3

Предложете игра „Помисли, обсъди и сподели“ за разсъждение по следния въпрос: Може ли децата да бъдат дарители? Учениците мислят по въпроса, след това го обсъждат със съученика, който седи до тях. Те следва да обсъдят примери и основания в подкрепа на тяхното мнение. След като учениците си поговорят по двойки за няколко минути, ги помолете да споделят своите идеи с целия клас.

Внасяне на положителна промяна в общността
4
Внасяне на положителна промяна в общността

Помолете учениците да дадат някои съвети за това, как да бъдем добри хора и да постъпваме добре. Запишете идеите им на флипчарт. (Възможни въпроси: Знам ли на какво/кого искам да помогна? Защо? Кое е най-важното нещо, което трябва да направя, когато предлагам помощ и т.н.

Помогнете с насочващи въпроси и коментари на децата да осъзнаят, че могат да бъдат дарители по прост начин – като погледнат хората до тях и средата, непосредствено около тях – като училищния двор или местната общност. Кажете им, че винаги могат да откликнат на нуждата, която е в непосредствена близост до тях.

5

Заведете учениците на разходка около сградата на училището, училищния двор и/или квартала, за да им помогнете да измислят начин, по който да направят положителна промяна (огледайте се за проблеми с безопасността на движение, замърсяването, грубост, самота и т.н.). Завършете урока, като помолите децата да помислят у дома за тяхното училище и за нуждите, които може да има.

Внасяне на положителна промяна в общността
6
Внасяне на положителна промяна в общността

Напишете на дъската следния цитат: „Ако не аз, кой? Ако не сега, кога?“ от Михаил Горбачов, известен руски политик, бивш държавен глава на Съветския съюз и попитайте учениците какво мислят че цитатът означава. Може и да го обсъдят у дома с родителите.

7

Урок № 2

Помолете учениците да назоват някои от начините, по които могат да направят положителна промяна въз основа на своите наблюдения около училище и квартала и разговорите вкъщи. Някои идеи могат да включват поставяне на пейка за игрището, почистване на училищния двор, подпомагане на обучението на други ученици или събиране на отпадъци.

Внасяне на положителна промяна в общността
8
Внасяне на положителна промяна в общността

Направете списък с идеите, предлагани от децата. Обсъдете различните възможности. Стеснете кръга до любимите четири или пет идеи. Обсъдете предимствата и недостатъците на любимите четири или пет идеи. Направете окончателен избор на филантропски проект, който класът ще може да осъществи колективно.

9

Насочвайте учениците, докато съставят план, определят необходимите материали, правят график, разпределят отговорностите и осъществяват техния план.

Практически този проект ще се осъществи за по-дълго време от две занятия по темата. Реферирайте към урока от 4 клас: Стъпки за разработване на проект. Осигурете време за писане и обмисляне в дневниците. Записките ще помогнат на учениците да съставят проект, може и под формата на малка книжка, която ще го опише в завършен вид. Книгата може да бъде споделена с останалите класове в училище.

Внасяне на положителна промяна в общността

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg