Застъпничество за кауза

Категория: Общност Клас: 6

Урокът помага на учениците да разберат как да използват мнението и гласа си, за да се застъпват за каузи, които смятат, че са важни. Те научат как медиите отразяват застъпнически кампании и темата за гражданските организации и промяната, която те предизвикват. Продължителност: 2 или 3 занятие по 40 мин.

Цели на урока

  • Учениците формират знания какво значи застъпничество за каузи, важни за тях и защо това може да е интересно и важно и за медиите
  • Научават повече за журналистическата работа по проблематиката на неправителствените организации
Необходими материали

  • Презентация(и) в Power Point на гост-лектора(ите) – ако има такава
Инструкции

1

Урок № 1

Кажете на учениците, че ще разгледате в три последователни часа темата за застъпничеството за каузи, за силата на всеки глас и на всяко мнение, включително и детското. Че ще дискутирате какво е мястото на медиите в тази тема.

Използвайте някои от термините в речника. Попитайте например, децата знаят ли какво е „застъпничество“ и „граждански права“. Обяснете им.

Застъпничество за кауза
2
Застъпничество за кауза

Гледайте по избор един или два клипа от библиографията – обяснете, че всички те са от една застъпническа кампания на Национална мрежа за децата – членската организация на НПО, работещи в областта на правата и грижата за децата. Тази кампания и форум са наречени Voice it: Мнение от значение и насърчава младите хора да формират мнение по важни обществени въпроси, да го казват публично и да имат увереността, че от тях също зависят решенията на различни проблеми. „Малки видеа по големи въпроси“ – това са пет видеа, като проблемите, които адресират, заедно със сценариите на клиповете и решенията, които предлагат, са си изцяло дело на млади хора.

3

В дискусия коментирайте избраните от вас две видеа. Ако например изберете видеото на „Клуб Домино към Център Динамика – Русе може да формулирате следните насочващи въпроси към децата: Какъв проблем адресира видеото – реално този, който наблюдават и децата (липсата на детско и младежко участие и недостатъчното допитване до младите хора за идентифициране на проблеми и решения, свързани с тяхното бъдеще), какви решения предлагат децата, учениците от вашето училище смятат ли, че за тях това е проблем, а смятат ли, че гласът им има значение, нека дадат пример за някой проблем в живота на училищната или местна общност, който смятат, че е важен и че не са питани за него.

Застъпничество за кауза
4
Застъпничество за кауза

Направете списък с посочените от децата проблеми.

5

Урок № 2

Припомнете какви проблеми са идентифицирали децата в първия час.

Поканете човек от неправителствения сектор, за който вече имате информация и предварително сте се подготвили и осигурили присъствие, който да разкаже за каузите, за които се застъпва неговата организация.

Застъпничество за кауза
6
Застъпничество за кауза

Преди презентацията нека въведе темата за застъпничеството за каузи – какво е това и каква е ползата от този вид кампании. Защо гласът на децата е важен и защо е важен гласът на всеки човек по даден проблем/въпрос.

Лекторът изнася презентация.

 

7

Следва дискусия по темата заедно с лектора и учителя „Защо моят глас е от значение“.

Лекторът би могъл да бъде от Национална мрежа за децата, Коалиция „За да остане природа в България”.

Застъпничество за кауза
8
Застъпничество за кауза

Урок № 3

Поканете журналист, който отразява темата за гражданския сектор и проблемите, които той се опитва да решава, за да разкаже пред учениците смисъла/трудността/предизвикателството да прави това.

Възможна тема – „По какъв начин може да се чуе гласа ви в един шумен свят?“ или „Как да се чуе гласът ви в медиите?“.

9

Възможни акценти за насоки към журналистите или за дискусията, с помощта на учителя, след презентацията:

  • Защо медиите избират определени истории? Как се избират историите?
  • Защо е важно за медиите да отразяват проблемите, постиженията, и т.н. на гражданските организации?
  • Как могат медиите да помогнат / повлияят , ако те самите са убедени, че определени каузи са справедливи и си заслужава да бъдат подкрепени? на определени промени ?
  • Как гласът/мнението на децата да се чува в медиите
Застъпничество за кауза
10
Застъпничество за кауза

*Бележка: Ако в града ви трудно се намират застъпнически НПО или имате затруднения да намерите журналисти, бихте могли да направите само едно от двете, или да поканите журналист от регионална медия, който да посети училището ви. По ваше усмотрение уроците могат да бъдат два или три.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg