Намерете урок

толерантност
Уважение към природата
Категория: Дарителство, Опазване на околна среда Клас: 1

Учениците ще подобрят отношението си към природата чрез добри дела. Ще обсъдят екологията, рециклирането и как тяхната околна среда ги засяга. Продължителност: Едно занятие по 40 минути ...

Правилата в клас
Категория: Дарителство Клас: 1, 2, 3, 4, 5

Учениците се подтикват да се замислят как личните им действия влияят върху групата. Те се насърчават да генерират и разработят идеи за правила в класната стая. Продължителност: Едно занятие по 40 минути ...

Цветовете на неразбирателството
Категория: Клас: 1

Представя се идеята за споделяне, когато ресурсите са недостатъчни. Учениците се запознават с идеята за толерантност към различните. Повишават уменията си за разбиране при слушане и прилагане на аналитично мислене. Продължителност: Едно занятие по 40 минути ...

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg