Цветовете на неразбирателството

Категория: Клас: 1

Представя се идеята за споделяне, когато ресурсите са недостатъчни. Учениците се запознават с идеята за толерантност към различните. Повишават уменията си за разбиране при слушане и прилагане на аналитично мислене. Продължителност: Едно занятие по 40 минути

Цели на урока

  • Учениците да разберат, че хората са различни;
  • Да се стремят към толерантност разбиране и уважение към многообразието и различността във външния вид, културата, обичаите и други;
  • Да разберат идеята за споделяне, когато ресурсите са ограничени.
  • Учениците ще разпознават и сравняват примери за толерантно и нетолерантно поведение;
  • Учениците ще разбират, че хората си приличат и се различават, но спазват еднакви правила за поведение и общуване;
Необходими материали

  • помощни предмети (еднакви елементи от конструктор с различни цветове);
  • цветни карти и цветни думи;
  • бонбони за всички;
Инструкции

1

Насочващи дейности
Покажете на класа най-малко три еднакви предмета, но с различен цвят (можете да използвате блокчета от конструктор или топки за игра). Помолете децата да кажат какви са цветовете и отбележете отговорите им. Обяснете им, че макар и да имат предпочитани
цветове, цветът няма значение за ползата от предмета.

Поискайте от децата да дадат примери за нетолерантно поведение.

Цветовете на неразбирателството
2
Цветовете на неразбирателството

Изберете шестима доброволци. Помолете ги да затворят очи, да протегнат едната си ръка, а другата да поставят зад гърба си. Сложете кръг от цветен картон в ръката, която е зад гърба им, а в ръката отпред поставете по един бонбон (напр. “M&M”). Цветът на кръга
трябва да е същият, като този на бонбона “M&M“, който държат в ръката си, която е
отпред. Докато са все още със затворени очи, помолете децата всеки да изяде своя бонбон
и да каже на класа какъв според него е бил цветът му. Кажете на учениците да отворят очи и да покажат какъв цвят е кръгът в ръката им. Наблегнете на това, че различният външен
вид на бонбоните няма значение за вкуса им. Нека с ваша помощ учениците достигнат до връзката между този експеримент, различията и общността. По желание можете да
повторите тази игра.

Помолете учениците да дадат примери за толерантно поведение.

3

Гледайте презентацията за толерантността – линк

Обсъдете с учениците кой човек е толерантен.

Цветовете на неразбирателството

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg