Намерете урок

здравословни навици и поведение
Здрави млади хора, здрава общност
Категория: Здраве, Общност Клас: 9

Учениците изучават компонентите на балансираната диета и следят хранителния и тренировъчния си режим за определен период от време. Определят каква е наличността на здравословни храни в училище, в квартала и у дома. Четат и дискутират статии в медиите за влиянието на начина на хранене върху спортните постижения. ...

Управление на отпадъците
Категория: Клас: 3, 5

Урокът въвежда понятието компостиране на хранителни отпадъци. Учениците изследват хранителните отпадъци в училището и научават повече за процеса на рециклиране на остатъци и отпадъци от храни като по-добър начин на полагане на грижи за земята. Класът представя в писмена форма пред останалите от училището плановете си за и резултатите от изследването...

Здравословен хранителен режим
Категория: Здраве Клас: 6

Учениците идентифицират рискове за здравето, разглеждайки документи и ще разгледат обичайния си хранителен режим в рамките на 24 часа. Те ще анализират хранителното съдържание и ще обсъдят защо хранителните режими се различават според културата, региона и икономиката. Продължителност: едно занятие от  40-минути ...

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg