Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Учениците ще изследват ситуации, породени от природни бедствия, и ще дават примери на помощта, оказана в опит да се помогне на пострадалото население, изследвайки ролята на различните сектори в посрещането на потребностите. Учениците могат да участват в кампания по набирането на вещи и ще научат за организации, за които те могат да допринесат чрез даряване на средства, време или умения. Ключов въпрос: Как можем най-добре да помогнем на хората, които са пострадали при природно бедствие?

Цели на урока

 • да могат да дадат определение на филантропията и връзката й с различните сектори
 • да придобият знания за организациите, участващи в оказването на помощ след бедствие
 • да знаят как да организират и проведат кампания за набиране на вещи и допринесат към работата на организация с нестопанска цел
Необходими материали

 • Приложение 1: Информация за сектора за обсъждане
 • Приложение 3: Провеждане на проучване
 • За справка на преподавателя: Приложение 2: Мрежа на проблемите
 • НПО, с която да се работи по кампанията за набиране на вещи
Инструкции

1

Преди учениците да влязат в класната стая, преместете всички чинове/маси покрай стените, за да има голямо открито пространство

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
2
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Щом като учениците влязат в стаята, им дайте следната инструкция: Вашият чин е вашият дом в тази класна стая и вече не разполагате с него. Освен това трябва да се откажете от личните си вещи (раници, листове хартия, молив и т.н.), като ги поставите на чиновете/масите в края на стаята. Моля, погледнете към дъската за допълнителни насоки.

3

Напишете на дъската: Извадете си лист хартия и молив и напишете съчинение за това да си бездомен.

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
4
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Учениците ще разберат, че не могат да изпълнят заданието и съответно ще настъпи пълен хаос в класната стая. Някои ще седнат на пода, други ще се оплакват, някои ще откажат да правят каквото и да е. Тези реакции се очакват. Оставете ги няколко минути, за да могат да започнат да реагират по-спокойно и правилно

5

Помолете децата да седнат на пода и да обсъдят дейността, като задавате следните въпроси за дискусия:

 

 • Как се почувствахте, когато трябваше да се откажете от личните си вещи?
 • Как се почувствахте, когато не можехте да изпълните заданието и нямаше с какво да работите?
 • Как бихте се почувствали, ако реално изгубите всичко при природно бедствие? (Обсъдете точно какво ще бъде изгубено: снимки, дрехи, предмети за спомен и други ценни вещи, може даже и членове на семейството и приятели).
 • Как бихте се почувствали, ако нямате място, където да живеете?

Кой ще ви помогне в това?

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
6
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Кажете на учениците, че след природно бедствие (като например наводнение, ураган или земетресение) много хора и организации искат да помогнат на засегнатите хора, претърпели загуба на дома, близките си и/или други ресурси. Попитайте учениците какви потребности могат да имат хората, след като преживеят бедствие (отговорите могат да включват: подслон, храна, дрехи, вода, начин да се свържат с близките си, медицинска помощ и др.).

7

Направете кратък преглед на различните сектори от икономиката в България:  стопански, нестопански, държавен и семейството (макар семейството да не е официално разглеждан като сектор, е важно децата да привидят важността от него в дадена ситуация и затова, то присъства тук).  Всички сектори имат своя принос при бедствия

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
8
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Показва се думата „филантропия/дарителство“ и се дава определение на думата като споделяне на време, умения и средства и извършване на действия за общото благо. Обсъдете конкретни идеи за това как различните сектори могат да споделят време с пострадалите от природно бедствие (доброволчество и набиране на средства), какви средства могат да споделят (пари, храна, дрехи, одеяла) и какви умения могат да бъдат ценни (инженери, лекари, строители)

9

Опитайте се в дискусията да насочите децата към извода, че е необходимо и четирите сектора да работят заедно, за да посрещнат последиците от бедствията. Президентът може да излезе с публично обръщение; премиерът също прави обръщение каква извънредна помощ правителството ще окаже; президентът и медиите ще се обърнат с призив за помощ. Обсъдете как всичко това е свързано с филантропията. По какъв начин отделните лица и институции се включват, за да оказват помощ и защо?

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
10
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Различни нестопански организации активно ще действат в района на бедствието. Обсъдете  какви ресурси и средства предлагат те. Откъде идват техните пари за такава дейност?

11

Стопанските организации ще допринесат с пари и други ресурси. Каква е възможната мотивация за тях да даряват?

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
12
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Задайте на учениците въпроса дали си мислят, че могат да окажат помощ и по какъв начин. Как биха могли да мобилизират силата, щедростта и лидерството на младите хора в класа/училището/общността им в отговор на евентуално природно бедствие?

13

Задайте на учениците задачата да съберат информация за нестопанските организации, които имат хуманитарен профил и се занимават с природни бедствия. Насърчете ги да се обърнат към местни организации. Можете да поканите за следващия час представител, който да разкаже на децата неща, свързани с практиката и със стъпките, които се предприемат при бедствия.

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
14
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Прожектирайте на стената или раздайте на децата Приложение 3. Използвайте предложената схема, за да обсъдите различните поводи за тревога при бедствие. Помолете учениците да помислят и предложат възможните нужди и проблеми, свързани с всеки елемент от схемата.

15

Поканете представителя на НПО с хуманитарен профил, която работи с пострадали при бедствие. Помолете го да разкаже конкретния опит, потребности и стъпки при ситуация. Учениците да се свържат с НПО, за да се открият конкретните потребности, да си набележат цел и да са сигурни, че проектът отговарят на действителната нужда.

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg