Уроци по лидерство

Учениците разпознават и анализират различни видове лидерство. Подготвят визуална презентация за лидера,  който поставя на първо място потребностите на другите и на общността. Проучват и демонстрират качествата на добрия лидер, който служи на общността. Продължителност: 4 занятия по 40 минути.

Цели на урока

  • Да набележат характеристиките на добрите лидери;
  • Да анализират силните страни и слабостите на лидерските стилове;
  • Да дадат определение на лидерството в услуга на общността;
  • Да разсъждават върху собствените си преживявания като лидери и като членове на група.
Необходими материали

  • Разпечатано Приложение 1 – „Лидерски стилове“
  • • „Характеристики на успешното лидерство“(Successful Leadership Characteristics" A Learned Skill): https://www.educational-business-articles.com/leadership-characteristics.html
  • • „Лидерство в услуга на общноста“ ("Servant leadership") https://ourstateofgenerosity.org/section/michigans-culture-servant-leadership-introduction/
  • Достъп до интернет за занятията
Инструкции

1

Урок № 1

Насърчете учениците да назоват места, където са наблюдавали лидери в действие (такива може да са домът, училището, компанията, спортни отбори, неправителствени организации, приятелски кръгове).

Уроци по лидерство
2
Уроци по лидерство

Без да ги насочвате, ги помолете всеки да напише за себе си своята най-добра дефиниция за лидер в тетрадката си. Насърчете ги да си представят как изглеждат лидерите, какво правят, какво говорят, как ни карат да се чувстваме, както и техни лични качества.

3

Дайте възможност на учениците да разсъждават дефинициите си и върху списък на лидерски характеристики, който се изписва на дъската.

Обяснете на учениците, че целта на този урок е да говорим за лидерството. Раздайте на учениците разпечатано Приложение 1 – Лидерски стилове. Дайте им няколко минути да прочетат статията в клас и направете разбор по нея, като ги инструктирайте да подчертават главните идеи, ограждат неясни думи или изрази, записват си въпроси и коментари, с оглед на това да се улесни дискусията.

Уроци по лидерство
4
Уроци по лидерство

Разделете учениците на малки групи от трима или четирима, и ги насърчете да обсъдят за десетина минути основните акценти и да коментират прочетеното.

Дайте време на децата да споделят с цялата група това, което са обсъждали. Запишете на дъската основните акценти – видове стилове, какво ги отличава и т.н.

5

Дайте време на учениците да прочетат статията „Характеристики на успешното лидерство: научено умение“ и направете кратък анализ.

В края на това занятие попълнете с децата Уроците по лидерство (Приложение 2).

Уроци по лидерство
6
Уроци по лидерство

Урок № 2

По време на второто занятие оставете учениците да разсъждават в малки групи по работата от предния урок. Нека заедно си припомнят различните лидерски стилове.

Обсъдете в голямата група на класа кои от тези стилове прилягат най-много на всеки от учениците и кои от тях проявявате те, както и кои виждат да бъдат проявявани от лидерите, около тях. Бихте могли да обвържете тази част от дискусията с конкретни лидери или реални ситуации, които са валидни и релевантни за вашата общност или за града ви/страната ви в момента.

7

Поговорете с децата за термина „лидерство в услуга на общността“. Обяснете им, че този тип лидери поставят потребностите на другите на първо място. Такъв лидер мисли по-малко за ползите от лидерството и повече за приноса към удовлетворяване на потребностите на хората, на които служи.

Помолете всеки ученик да напише дефиниция със свои думи.

Уроци по лидерство
8
Уроци по лидерство

Разделете децата на групи от по трима или четирима и ги помолете да направят малък постер за лидерството в услуга на общността. На него трябва да има определение, пример и творчески начин, по който другите да научат как лидерството в услуга на другите може да повлияе на обществото ни или на всяка една общност, в рамките на която хората се събират или работят с определена цел.

Учениците показват постерите си и накратко ги представят през последните 10 минути на занятието.

 

9

Урок № 3

Мартин Лутър Кинг Младши е казал: „Всеки може да бъде велик, защото всеки може да служи на другите.“ Дайте на учениците възможност да разсъждават върху това да си лидер и да служиш на хората/обществото. Нека обсъдят различни начини, по които могат да действат като лидери в общността си. Предизвикайте ги, като ги помолите да разкажат за една лидерска черта у себе си.

През останалото време задайте на децата задача да напишат в тетрадките си разсъждения за лидерската черта и посока, която са посочили и как възнамеряват да я развият.

Помолете ги да споделят какво са написали. Дайте възможност на колкото се може повече деца в групата да споделят виждането си, според времето, с което разполагате.

Уроци по лидерство
10
Уроци по лидерство

Урок № 4

В рамките на този урок учениците ще разсъждават върху различните причини, които карат хората да помагат на другите. Да помагаш или да действаш като дарител може да включва да даваш пари, време и идеи, и да споделяш, да бъдеш доброволец и да действаш за общото благо. Тези подбуди може да попаднат в следните категории: да правиш добро има смисъл, дава ти смисъл и на теб, това е качествено занимание, забавно е, норма е,  на мен самия са ми помагали и искам да върна жеста, семейството ми прави така, м България е имало такива традиции и т.н.

Понякога труден проблем (несправедливост), преживяване в живота (развод) или разрушително събитие (ураган) може да бъде катализатор за вдъхновение и успех. Дискутирайте с учениците преживявания, които може да събудят у хората силата да помагат на другите. Напишете на дъската проблеми/събития и обсъдете как и защо хората откликват. Например, защо толкова много хора стават доброволци и даряват след преживян ураган, пожар, наводнение и т.н?

11

Обсъдете с децата как биха реагирали при някои от тези проблеми/ситуации. Как биха откликнали на такова нещастие/потребност по позитивен и конструктивен начин.

Разделете учениците на малки групи по 3-ма или 4-ма. Задайте на всяка група да състави списък на лидери, които действат в името на общото благо и това се отразява на живота на много хора (напр. Мартин Лутер Кинг Младши, Президентът Джон Ф. Кенеди, Нелсън Мандела, Ганди, Бил Гейтс и други, които им хрумнат на тях, от България или света). Могат да разсъждават върху лидери, които променят живота на по-малки общности (учители, треньори, граждански активисти, членове на семейството, приятели).  Ако не се сещат учениците, дайте им възможност да потърсят примери за български филантропи, дарители – линковете от Библиографията. Сред лидерите са не само тези, чиято дейност е добре известна, но и такива, които са допринесли за промяна по начин, който не е толкова познат. Например: Леонардо ди Каприо е създал фондация, която „подкрепя усилията да се осигури устойчиво бъдеще за нашата планета и всички нейни обитатели“ www.leonardodicaprio.org. След като малките групи направят списъците с лидерите, учениците ще обсъдят чертите и ценностите, които е трябвало да имат тези хора, за да станат лидери за каузата си. Например, може да са били решителни, смели, иновативни, визионери, готови да връщат в обществото и т.н. Обсъдете с учениците защо тези хора са показвали или усвоили съответните черти.

Уроци по лидерство
12
Уроци по лидерство

Учениците от всяка малка група споделят с класа какви според тях са общите качества и черти на лидерите.

Помолете учениците да потърсят информация и да направят съчинение за работата на един такъв лидер, който работи в служба на общността/обществото. Може да е за конкретен проект на този човек. Може да е за човек от страната или от света.

Закачете съчиненията на стената, или организирайте четенето им по друго време и пред аудитория. Може да поканите родителите на децата, които да слушат, или да го направите като вътрешно за училището събитие.

Насърчете учениците да дарят съчиненията си на училищната библиотека или на местното читалище – ако е възможно.

13

Речник

Лидерство: изкуството да мотивираш група хора да действат за постигане на обща цел;

Лидерство в услуга на общността: твоите лидерски умения служат на първо място, за да посрещнат и разрешат проблемите на общността и после – за развитие на теб самия.

Уроци по лидерство

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg