Възпитание в съпричастност и разбиране

Целта на този урок е обучение в съпричастност, което да подобри разбирането от страна на учениците за възможните нужди, дефицити и нагласи на част от останалите хора в обществото. Обучението трябва да помогне учениците да осъзнаят колко е важно да се отнасят с уважение към възрастните. Това приятелство ще обогати живота както на учениците, така и на възрастните. Продължителност: Три занятия по 40 минути – може и 4 занятия заедно с посещението или допълнително занятие, в което децата излизат заедно с възрастните някъде – в музей или на друго подходящо място.

Цели на урока

 • Формиране на знания за филантропията като даряване и споделяне на време, умения и средства за общото благо
 • Формиране на знания и умения за отговорност за общото благо според принципите на демокрацията;
 • Формиране на умения за общуване с възрастни хора през емпатия и съпричастност.
Необходими материали

 • евтини слънчеви очила (с детски размери);
 • памучни тампони;
 • сурови грахови или бобени зърна;
 • гумени ръкавици с памук в отворите за пръстите.
Работа вкъщи

Преди началото на този урок изпратете у дома писмото, с което уведомявате семейството на всеки ученик за проекта (Приложение 2: „Проект „Моят възрастен приятел“ – писмо до родителите“) Изпратете до семействата на учениците формуляр, с който искате разрешение да снимате децата, за да бъде подписан от тях. (Вижте урок № 1: „Възпитаване в съпричастност и разбиране“, Приложение 3: Формуляр за разрешение за снимане)

Инструкции

1

Попитайте учениците дали са посещавали център или дом за възрастни хора. Кажете им, че скоро им предстои такова посещение. Прочетете на учениците на глас приказката „Старите хора”. Коментирайте защо според тях възрастта/старостта е ценна и защо трябва да се уважават възрастните – какво качества и опит имат те.

Възпитание в съпричастност и разбиране
2
Възпитание в съпричастност и разбиране

Помолете учениците да разкажат на класа за своите баби и дядовци, други по-възрастни роднини или приятели.

3

Гледайте клипа „Човек на луната” и коментирайте усещанията и посланията. Кажете специално, че възрастните имат нужда не само от грижа и внимание по коледните празници, но и през цялата година.

Възпитание в съпричастност и разбиране
4
Възпитание в съпричастност и разбиране

Кажете на учениците, че ще бъдат разпределени в група с възрастен човек от дом за възрастни хора в района. Целта е да изградят взаимоотношения и да изпълнят проект заедно със своя възрастен приятел. (Прочетете писмото до родителите за повече информация – Приложение 2: „Моят възрастен приятел – писмо до родителите“.)

5

Има вероятност възрастните хора да не са посещавани често от млади хора. Възможно е да се чувстват малко самотни. Целевите посещения на учениците могат да внесат радост в ежедневието им. Подчертайте пред учениците, че възрастите хора ще са им много благодарни за посещенията, които ще осъществят. Обсъдете заедно как този проект се вписва в определението за „филантропия“. (Преговорете определението: даряване или споделяне на време, умения и средства в името на общото благо). Помолете учениците да обяснят защо проектът им е полезен за общността. Членовете на общността имат задължение да работят в полза на общото благо.

Възпитание в съпричастност и разбиране
6
Възпитание в съпричастност и разбиране

Каква според учениците ще бъде ползата за тях от проекта, а за възрастните?

7

Гледайте клипа Дискотека Трета възраст – коментирайте, че често възрастните имат същата нужда като децата – да се забавляват по подходящ начин в приятна компания и сред приятели.

Възпитание в съпричастност и разбиране
8
Възпитание в съпричастност и разбиране

Обсъдете с децата какъв подарък е подходящо да се отнесе в дома – музика на диск от поколението на възрастните хора, книга,  някакъв вид забавна игра и т.н. Попитайте за това и екипа на дома, който ще посетите.

9

Обсъдете какви въпроси могат децата да зададат на възрастните, за да опишат после срещата и преживяването.

Възпитание в съпричастност и разбиране
10
Възпитание в съпричастност и разбиране

Евентуално – децата могат да подготвят въпроси за живота на възрастния човек и да напишат неговата биография – по желание. Или да го попитат за важните за него житейски събития и да направят „Кутия за спомени”, която да му подарят в следващо посещение.

11

Проучете предварително – през местни неправителствени организации и през общината какви домове за възрастни хора във вашето населено място има и кой би бил подходящ за посещение от деца. Поканете някой от персонала, за да разкаже на децата подробности от живота на възрастните в дома. Дискутирайте какви са различните ситуации, поради които възрастните хора попадат в такъв тип заведения. Разговаряйте какво може да им се случило. Опишете различните аспекти на остаряването, на които учениците могат да станат свидетели по време на посещението. Наблегнете на това, че става дума за естествени последици от процеса на остаряване, които могат да се случат и на самите тях в бъдеще.

Възпитание в съпричастност и разбиране
12
Възпитание в съпричастност и разбиране

Ако е възможно, определете повече от едно място, което децата да посетят заедно с възрастен – може и родител – доброволец или друг учител от училището. Той може да обсъжда с децата реакциите им, когато изпитат всяко едно симулирано състояние, свързано с конкретни затруднения в резултат на старостта. Ако не – това бъдете вие и коментирайте с децата техните преживявания. Кажете им, че в трети час ще се опитат да живеят живот като на възрастни за да усетят трудността и спецификата на това. Отнесете предвидените подаръци за възрастните.

13

Симулирайте заедно с децата:

 • Вървене с бобени зърна в обувките (като симулация на затрудненията във връзка с ходенето).
 • Намазване с крем/вазелин на слънчевите очила и опит на децата да четат с тях (като симулация на отслабващо зрение).
 • Поставяне на памучни тампони в ушите (с което се имитира глухота).

Опит да се отвори кутия или или шише с лекарство с ръце, облечени в гумени ръкавици и с натъпкан памук в отворите за пръстите (като симулация на непохватността, която различни ставни заболявания предизвикват).

Възпитание в съпричастност и разбиране
14
Възпитание в съпричастност и разбиране

Съберете учениците и дискутирайте реакциите им спрямо трудностите, които могат да усложнят ежедневието на  възрастните хора. Дискутирайте с учениците как следва да реагират, когато видят човек, който има затруднения.

15

Повишете осъзнатостта на децата относно това какво поведение би подобрило опита им от срещата с техните възрастни приятели.

 • Да говорят високо и ясно (но не и да викат);
 • Да имат предвид физическите ограничения, които възрастните хора изпитват;

Да се движат бавно — един прекалено енергичен ученик може да бъде приет като заплаха;

Възпитание в съпричастност и разбиране
16
Възпитание в съпричастност и разбиране

Накарайте учениците да си припомнят основните демократични ценности и да определят кои от тях присъстват в този проект (стремежът към щастие и общото благо).

17

Помолете учениците да напишат всеки  в своята тетрадка-дневник за проекта „Моят по – възрастен приятел”. Помолете ги да опишат какво за тях е било преживяването,  кой  според тях има полза от това преживяване (възрастният човек или те самите), както и да опишат срещата си с човек от дома, с който са се запознали и разговоряли. Прочетете написаното от учениците. То би следвало да отразява степента на съпричастност и разбиране от тяхна страна. Дискутирайте. Отговорете на въпроса – Кой и какво е дарил в тази ситуация?

Възпитание в съпричастност и разбиране

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg