Всеки може да бъде дарител

Учениците ще възприемат класната стая като общност с общи ресурси и ще определят начини, по които всеки може да подкрепи общността като реализира дарителска дейност. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Реализирани по този урок проекти:
Цели на урока

  • Да се формират знания сред учениците за дефиниране на „общи“ и „лични“ зони в класната стая и думата „разрешение“;
  • Да се формират умения у учениците за извършване на дарителски инициативи в класната стая.
Необходими материали

  • речници (по един за всеки ученик или по един на двама ученици/алтернатива: он-лайн синонимен речник);
  • лепящи се листчета;
  • неразчертани картончета с приблизителни размери 13 х 20 см;
  • празно табло с подготвено заглавие „Грижа за нашата общност";
  • хартия и пособия за писане и рисуване.
Инструкции

1

Помолете учениците да назоват някои предмети или места, които считат за тяхна лична собственост. След това ги помолете да назоват предмети или места, които могат да използват, но не са тяхна лична собственост.

Всеки може да бъде дарител
2
Всеки може да бъде дарител

Направете на дъската таблица с две колони. Озаглавете едната колона „Общи зони“, а другата „Лични зони“. Обяснете, че общите зони са места в класната стая и училището, които не принадлежат на никого, но могат да се използват от всички. Избройте няколко насочващи примери като: чешмата, пода, класната стая, библиотеката. След това предизвикайте още отговори от учениците. Обяснете, че личните зони са места в класната стая, за които се счита, че принадлежат на определен човек. Избройте няколко насочващи примери като: чинове, столове, гардеробчета, раници. Учениците отново трябва да дадат още отговори. За да приключите тази дейност, поискайте от учениците да завършат следните изречения с този до тях:

  • Обща зона е място, което __________________________________.
  • Лична зона е място, което __________________________________.
3

Задайте въпроса: „Какво мислите, че се разбира под израза „за общото благо“?“ Помолете учениците да обсъдят това с ученика, който е непосредствено до тях, и след това с още други двама души – в продължение на две до три минути. Когато се върнат по местата си, позволете на всеки ученик да даде най-добрия отговор като посочвате произволно. Всеки ученик казва отговора си, а другите слушат. Няма значение, ако повече от един ученик даде един и същ отговор. Не забравяйте да поясните, че „за общото благо“ означава „за доброто на всички“.

Всеки може да бъде дарител
4
Всеки може да бъде дарител

Дайте на всеки ученик (или на всеки двама ученици) празно картонче и речник (при възможност можете да ползвате и он-лайн приложения). На дъската или на флипчарт, напишете думата „разрешение“. Инструктирайте учениците да потърсят думата в речника и възможно най-бързо да напишат определението на картончето. Това е най-забавно, когато се направи като състезание. Всеки трябва да завърши, но признание (или малка награда) може да получат първите трима ученика. Когато всички са готови, класът трябва да прочетете дефинициите на глас (в хор).

5

Помолете учениците да напишат на гърба на картончетата накратко какво означава „разрешение“ в контекста на собствената им класна стая. Изберете няколко ученици да прочетат отговорите си. (Това се постига най-добре на принципа на лотария. Предварително направени картички или плоски дървени пръчици от сладолед на клечка с написани имената на учениците.)

Всеки може да бъде дарител
6
Всеки може да бъде дарител

Разделете класа на малки групи от четири до шест ученици. Помолете учениците за колективно обсъждане на отговор на въпроса: „Какви неща учениците могат да направят в класната стая, за общото благо, за които не се нуждаят от разрешение на учителя?“  Насърчете дискусия в продължение на три до пет минути, а след това изберете по един човек от всяка група да обяви отговорите на групата. Търсете отговори от типа „вдигане на хартия от пода и пускането й в кошчето за боклук“, „изправяне на рафта с книги“, „изработване на украса за класната стая“, „засаждане на цвете в саксия“, „почистване на класната стая“ или каквото е подходящо за вашата класна стая.

7

Запишете идеите им на таблото „Грижа за нашата общност“. Обсъдете различните възможности. Стеснете кръга до една идея. Обсъдете я.

Всеки може да бъде дарител
8
Всеки може да бъде дарител

Направете окончателен избор на идеята, който класът ще може да осъществи колективно.

9

Насочвайте учениците, докато съставят план, определят необходимите материали, правят график, разпределят отговорностите и осъществяват техния план.

Всеки може да бъде дарител
10
Всеки може да бъде дарител

Попитайте учениците как се чувстват след като са работили за общото благо. Попитайте ги също как се е променила класната стая.

11

Помолете учениците да поканят на гости техни съученици от съседните класове и да покажат как се е променила класната им стая. Планирайте време за обсъждане на впечатления.

Всеки може да бъде дарител

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg