Намерете урок

практически занимания
Отговорността ми като гражданин
Категория: Гражданско общество, Доброволчество Клас: 11

След като учениците изпълнят проект в полза на общността, те ще имат възможността да се съберат и да обсъдят направеното. Учениците определят значението на гражданската ангажираност и отговорното гражданско поведение. Те изследват причините, поради които хората изпитват колебания да се включат в разрешаването на проблемите и да помислят как могат да...

Осинови застрашено животно
Категория: Опазване на околна среда, Природни ресурси Клас: 3

Целта на този урок е да помогне на учениците да разпознават животински видове, застрашени от изчезване, както и да изпълнят проект за набиране на средства за „осиновяване“ на застрашени видове. Продължителност: Три занятия по 40 минути (Урокът предвижда и практическо упражнение за набиране на средства извън трите занятия) ...

Ще садим дръвчета
Категория: Опазване на околна среда Клас: 1

Учениците посвещават част от своето време, уменията и/или средства си за важна за тях кауза, като засаждат дръвчета на обществено място. ...

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg