Намерете урок

самоувереност
Уроци по лидерство
Категория: Клас: 10

Учениците разпознават и анализират различни видове лидерство. Подготвят визуална презентация за лидера,  който поставя на първо място потребностите на другите и на общността. Проучват и демонстрират качествата на добрия лидер, който служи на общността. Продължителност: 4 занятия по 40 минути. ...

Уважение към собствеността
Категория: Личностно развитие, Общност Клас: 4

След като научат определението на уважение към себе си и другите, учениците ще имат възможност да разгледат и проявят уважение към собствеността в общността. Учениците ще проведат наблюдения в училище и ще отбелязват какво са установили, за да може по-лесно да разберат как да развият положителни навици към собствеността.  Продължителност: Две занятия...

Да помогнем на друг
Категория: Дарителство Клас: 1

Учениците изграждат взаимоотношения с група хора извън класната стая (от дом за възрастни хора, болница, център за дневни грижи, друг клас и т.н.), като изнасят представление и провеждат дискусия на тема „Да вярваш в себе си“. Продължителност: Три занятия по 40 минути ...

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg