Цели на урока

  • Да се формират знания сред учениците за термините „харча“, „спестявам“ и „дарявам“;
  • Да се формират знания и умения за дарителството и изяснят причините, поради които хората избират да даряват.
  • Да научат да различават между термините „харча“, „спестявам“ и „дарявам“;
  • Да насочат мисленето си към идеята за даряване;
  • Да разберат, че могат да правят различен избор относно парите си;
Необходими материали

  • хартия за флипчарт и маркери;
  • екземпляр от книжката „Франклин сключва сделка”;
  • голям буркан за събиране на средства за дарителски проект (касичка).
Работа вкъщи

Интерактивна домашна работа за родителите/учениците: Изпратете писмо у дома, което представя урока и обяснява как ще наберете пари за дарение за благотворителна кауза. Насърчете учениците да извадят дребни монети от личните си касички и да спечелят пари чрез извършване на задачи у дома. (Вж. Приложение 1 „Писмо до семейството“.)

Инструкции

1

Урок 1
Попитайте учениците: „Ако имахте 10 лв., какво щяхте да направите с парите?“ Попитайте учениците дали някога получават за подарък пари за ваканцията или при други специални поводи. Обсъдете с учениците какво обикновено правят с парите си. Кажете на децата, че днес ще научат какви са различните неща, които хората могат да направят с парите си.

Харчи, спести или дари
2
Харчи, спести или дари

Кажете на учениците, че има три различни неща, които могат да направят с парите си. Могат да ги харчат, спестяват или даряват. На три отделни листа хартия, напишете следните думи като заглавия: спестяване, харчене и даряване. Започнете дискусия с класа, в която учениците мислят и предлагат идеи, за да определят тези понятия. (Какво означава да похарчиш пари? Как хората спестяват пари? Какво означава да дариш пари?) Отбележете отговорите на децата на съответния лист.

  • Следват няколко определения единствено за целите на информация на учителя: Спестявам: а. отделям като запас или резерв (част от седмичната издръжка); натрупвам, запасявам се с или увеличавам наличното; б. отделям настрана за конкретна цел или повод (любима риза за специален ден или сладкишче, което да споделя с приятел). Похарчвам: а. заплащам, разменям пари срещу стоки, използвам свободно парите; б. изразходвам, използвам; в. изчерпвам или изхабявам от използване или дейност. Дарявам: а. правя подарък или дарение, давам даром, допринасям, особено за благотворителна кауза (дрехи и играчки на по-бедни, пари за някаква кауза, полагам доброволен труд за нещо).
  • Оставете настрана листовете с надписи „Спестяване“ и „Харчене“. Кажете на класа, че ще ги научите на дума, свързана с думата „даряване“: Филантропията/български аналог – благотворителност, дарителство, е „даряване на време, умения и средства и извършване на действия за общото благо/в полза на хората“. Напишете това определение на листа с надпис „Даряване“. Поговорете какви могат да бъдат средствата на учениците (пари, дреха, специална играчка, храна под някаква пакетирана форма и др.). Разкажете на учениците за местни примери на филантропия: проверете в населеното място, откъдето сте, историята на сгради и др. дарения от хора, бизнеси, които даряват, съоръжения в парк или обществено място, дарители за културни и др. събития, а също и класически примери от миналото – братя Евлоги и Христо Георгиеви, Иван Гешов и др. Поговорете за това, кой има полза от филантропията.
3

Урок 2

Кажете на учениците: „Вече се научихме какво означават думите „харчене“, „спестяване“ и „даряване“. Сега ще поговорим защо някой би избрал да дари парите, времето или уменията си на някого друг.“

Харчи, спести или дари
4
Харчи, спести или дари

Прегледайте определението на думата „даряване“.
Прочетете „Франклин сключва сделка”.

5

Обсъдете понятията от книгата: помолете учениците да видят какви алтернативи е имал Франклин да похарчи парите си. Какво е избрал в действителност? Учениците изпитвали ли са същото чувство? Учениците някога имали ли са желание да дадат парите си на някого, който се нуждае повече от тях?

Харчи, спести или дари
6
Харчи, спести или дари

Помислете и предлагайте на лист хартия (използвайте листа с надпис „даряване“, ако има място на него) различни хора, организации, благотворителни групи, каузи, които биха могли да използват даренията.

7

Помолете децата да си помислят наум защо някой би желал да дари времето, средствата или уменията си. Помолете ги да вдигнат ръка и да кажат на класа причините за даряване. Поговорете за това кой има полза от даренията. Помолете учениците да вдигнат ръка, ако искат да наберат пари за даряване. Кажете им, че по-късно през седмицата ще решат на кого да дарят парите си.

Харчи, спести или дари
8
Харчи, спести или дари

Покажете на учениците касичката за дарения – големия буркан. Кажете им, че могат да донесат монети от вкъщи. Ако учениците донесат парички, те ще се съберат заедно и ще има достатъчно пари, за да могат да ги дарят на някого по техен избор. Поговорете с учениците откъде могат да дойдат парите. Те не бива да си изпросят парите от другите – парите трябва да дойдат от тях (и семействата им).

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg