Какво е да си бежанец

Категория: Бежанци, хуманитарни кризи Клас: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Учениците разбират какво е да си бежанец чрез снимки, видеа и истории. Те развиват емпатия към такива ситуации и влизат в симулации, в които трябва да правят избори, пред които са изправени бежанците.

Цели на урока

  • Учениците дефинират какво е да си бежанец.
  • Развиват чувствителност към подобни ситуации и хора.
  • Правят разлика между бежанец и икономически мигрант.
Необходими материали

  • интернет, youtube, лист и химикал.
Библиография

  • Сайт на Върховния комисариат на бежанците (ВКБООН): https://bit.ly/36zMO0M
  • Вижте. Новините на детски език: https://www.knigovishte.bg/book/2052-detsa-bezhantsi-v-uchilishte-kakvo-mozhem-da-napravim-za-tyah
Инструкции

1

Покажете снимка от сегашната бежанска криза, без да давате информация за контекста на снимката. Може снимката да е разрушена сграда, войници, бягащи хора, пълни влакове, спящи в метро, хора, минаващи граница с деца и животни и т.н. Снимковият материал трябва да е съобразен с възрастта на учениците, а акцентът да не е върху болката/смъртта, нито толкова върху военния конфликт, а по-скоро да дава контекст на средата, заради която хората бягат.

Какво е да си бежанец
2
Какво е да си бежанец

Дайте време на децата да помислят и после попитайте: „Какво се случва на тази снимка?“ Коментирайте отговорите, провокирайки децата да се задълбочат – „Какво виждате, защо мислите така, какво още можете да откриете в снимката?

3

След това дайте малко повече информация за настоящата ситуация в Украйна, за бежанската криза и как светът реагира на войната. Също и някакви актуални данни към момента на урока (напр. – около три милиона вече са бежанците, напуснали Украйна, в България засега са над 48 000 и т.н).

Какво е да си бежанец
4
Какво е да си бежанец

Обяснете, че хората на снимката са бежанци. Попитайте какво знаят учениците за бежанците и съставете списък с основни им познания.

5

Дайте отворена дефиниция: „Бежанец е човек, който е бил принуден да избяга от родната си страна и не може или се страхува да се върне поради _________“.
Помолете ги да посочат причини, поради които, според тях, човек може да избяга от страната си и да се страхува да се върне. След като учениците дадат своите отговори обяснете, че войната, насилието и преследването са три причини, поради които човек може да бъде считан за бежанец.

Какво е да си бежанец
6
Какво е да си бежанец

Покажете поредица видеа от сайта на ВКБОН: https://www.unhcr.org/bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8?fbclid=IwAR3CBMZlz-U6c9zxdIqhnERcRIFCYTQMljMYPffX59UvFdqj-sub5lSp1eM
https://www.youtube.com/watch?v=-Hf1a_3yDD4.

7

След като гледате видеото (може да изберете повече от едно), попитайте учениците какво са почувствали, какво мислят. Какви прилики има между ситуациите на хората, описани във видеата (споменавани са предимно бежанци от страни като Судан, Сирия, Афганистан) и сегашната ситуация с бежанците от Украйна. Има ли разлики?

Какво е да си бежанец
8
Какво е да си бежанец

В зависимост от възрастта на децата, коментирайте и линка от „Книговище” – https://www.knigovishte.bg/book/2052-detsa-bezhantsi-v-uchilishte-kakvo-mozhem-da-napravim-za-tyah

9

Започнете една игра (или симулация) Обяснете, че много бежанци трябва да напуснат домовете си бързо, понякога в рамките на минути, и едва ли имат време за планиране или подготовка. Те трябва да мислят само за оцеляването. В симулацията/играта, която следва нека всеки ученик изброи 20 неща, които ще сложи в раницата си и ще вземе със себе си, докато бяга от дома си. Накарайте ги да споделят това свое решение със съученика до себе си и да напишат на лист предметите.

Какво е да си бежанец
10
Какво е да си бежанец

След това кажете, че е се налага промяна в плановете; още по-спешно трябва да напуснат. Вече могат да вземат само 10 предмета. Накарайте ги да зачеркнат 10 неща от раницата си, от които биха се лишили. След това дайте време всеки да сподели с съученика до себе си какво е избрал, какво е оставил и защо. По време на пътуването раницата става твърде тежка. Те ще трябва да оставят след себе си 5 артикула. Накарайте ги да заградят 5 неща, които ще оставят. И да споделят защо.

11

Задайте няколко въпроса, върху които децата да мислят. Взели ли са нещо за ядене или пиене с тях? Имат ли пари в себе си, в случай че трябва да купят нещо важно или да платят на някого, за да ги закара на ново място? Опаковали ли са добре нещата, за да се съхранят при превоза, да се съхранят от морска вода или дъжд?

Какво е да си бежанец
12
Какво е да си бежанец

Нека обсъдят с вас как ги кара да се чувстват това упражнение? Какви въпроси повдига пред тях? Какво са научили – за бежанците и за себе си от този урок?

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg