Когато сме ядосани

Учениците се учат да се справят с чувството на гняв по позитивни начини, коeто e от полза за самите тях и за съучениците им. Продължителност: Едно занятие по 40 минути

Цели на урока

 • Да се запознаят с начини за позитивно преодоляване на чувството за гняв;
 • Да спазват правилата за културно поведение и толерантност в общуването;
 • Да се подобрят уменията и усвоят нови такива за аналитично и логическо мислене;
Необходими материали

 • Флипчарт
 • Маркери
 • Тетрадки-дневници
 • Пастели
 • Моливи
Инструкции

1

Обяснете на учениците, че всички ние понякога се ядосваме и че няма нищо лошо в това да изпитваме такива чувства. Важно е обаче, как се справяме с тях, особено когато сме сред група хора, например в клас.

Когато сме ядосани
2
Когато сме ядосани

Кажете им, че когато хората са ядосани, може да им се иска да крещят или да удрят, но че това може да обезпокои или да нарани другите.

3

Попитайте учениците дали имат идеи как можем да се справим с чувството на гняв.

Когато сме ядосани
4
Когато сме ядосани

Обменете идеи за начините за справяне с гнева.

5

Съгласете се с приемливите отговори и ги запишете на флипчарта.

Когато сме ядосани
6
Когато сме ядосани

Не забравяйте да включите следните техники:

 • да броим до десет, за да се успокоим – ако се овладеете, ще ви уважават повече, защото сте „господар на чувствата си“;
 • да прекараме известно време насаме със себе си;
 • да разговаряме с другия човек – „Съгласен съм с теб, но аз мисля…“;
 • при разговор с човек, който лесно губи контрол над себе си – крещи, обижда и не ви слуша, опитайте се да не му отговаряте със същото;
7

Прочетете стратегиите, предложени от класа и записани на флипчарта, като наблегнете на техниките, посочени по-горе.

Когато сме ядосани
8
Когато сме ядосани

Определете място в стаята, което учениците могат да ползват, за да се успокоят, когато са ядосани.

9

Изберете доброволци за ролева игра, в която те трябва да се престорят на ядосани и да покажат как се справят с чувството на гняв. Ситуациите, биха могли да бъдат:

 • Когато някой е счупил без да иска тяхна играчка;
 • Когато някой ги предрежда на опашката;
 • Когато някой не дава предмет от класната стая на другите.
Когато сме ядосани

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg