Намерете урок

Да правим добро, за да се чувстваме добре
Категория: Дарителство, Общност Клас: 4

Този урок въвежда определение на понятието „дарителство“ и обяснява колко важна е то за общността и какво е въздействието му върху нея. Продължителност: Едно занятие от 40 минути ...

Възпитание в съпричастност и разбиране
Категория: Дарителство, Личностно развитие, Общност Клас: 4

Целта на този урок е обучение в съпричастност, което да подобри разбирането от страна на учениците за възможните нужди, дефицити и нагласи на част от останалите хора в обществото. Обучението трябва да помогне учениците да осъзнаят колко е важно да се отнасят с уважение към възрастните. Това приятелство ще обогати живота...

Всеки може да бъде дарител
Категория: Гражданско общество, Личностно развитие, Общност Клас: 4

Учениците ще възприемат класната стая като общност с общи ресурси и ще определят начини, по които всеки може да подкрепи общността като реализира дарителска дейност. Продължителност: Две занятия по 40 минути ...

Застъпничество за кауза
Категория: Общност Клас: 6

Урокът помага на учениците да разберат как да използват мнението и гласа си, за да се застъпват за каузи, които смятат, че са важни. Те научат как медиите отразяват застъпнически кампании и темата за гражданските организации и промяната, която те предизвикват. Продължителност: 2 или 3 занятие по 40 мин. ...

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg