Професии в служба на хората

Учениците ще помислят и предлагат идеи за професии, които са част от всяка общност. На учениците ще им бъдат представени понятията професия със „стопанска“ и „нестопанска“ цел в общността. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

 • Формиране на правилно отношение сред учениците към труда на хората;
 • Осмисляне и осъзнаване на разликата между професиите със „стопанска“ и „нестопанска“ цел в общността;
 • Да назоват професии в служба на общността;
 • Да определят характеристики на професии със „стопанска“ и „нестопанска“ цел;
 • Да дадат примери на професии с нестопанска цел.
Необходими материали

 • страници за оцветяване на професии в служба на общността (книжки за оцветяване се предлагат в магазините за учебни помагала или потърсете в Интернет – линк – https://krokotak.com/2009/03/profesii/ );
 • рисунки на хората, които служат на общността;
 • хартия и пастели за рисуване, маркери или цветни моливи;
 • копия за учениците на Приложение 1: Доброволчество в общността
Работа вкъщи

Интерактивна домашна работа за родителите/учениците: Дайте на учениците за домашна работа Приложение 1: Доброволчеството в общността. Оставете учениците да разговарят със семейството си за доброволчеството и професиите в служба на общността. Нека учениците да представят домашната работа на следващия ден.
Допълнителна дейност: представете разликата между стоки и услуги. Хората, които служат на общността, често пъти се разглеждат като хора, които предоставят услуги като например:
пощальони, полицаи и пожарникари. Може да бъде объркващо, тъй като тези професии не са доброволчески (въпреки че има и пожарникари – доброволци). Хората в служба на общността получават заплащане за труда си. Играйте на БИНГО или на лотария с картинки на професии в служба на общността върху карти. На дъската можете да поставите снимки с инструментите, които използват, сградите, в които работят, или надписи с професията, които учениците да съчетаят заедно.

Инструкции

1

Урок 1
След като гледат презентацията за професиите „Трудът на хората“, оставете учениците да направят списък на професиите, които са необходими на общността. Изберете дали всеки прави своя списък самостоятелно, по двойки или с извличане от предложения от всички, които записвате на дъската/флипчарта. Насърчете учениците да помислят за нуждите си и как те се посрещат от хората, които служат на общността.

 • Кажете на учениците, че някои от тези професии/хора печелят пари за собственика на бизнеса. Други от тези хора имат професия с „нестопанска цел“. Определете „печалбата“ като спечелените пари, след като разходите бъдат покрити. Дайте пример с играта „Щанд за лимонада“: по своята същност тя е за деца, които продават направена от тях лимонада. За покриване на първоначални разходи децата заемат от родителите си пари. С тях закупуват продукти за лимонадата, чашки, оборудването на щанд или рекламни материали. От парите, спечелени от продажбата на лимонада, те възстановяват на родителите си сумата, която са заели първоначално. Парите, които останат за тях пари, са печалба. Определете що е то – „дейност с нестопанска цел“ като служба за общото благо в полза на хората, която не носи печалба. Дайте пример с библиотека. Библиотеката събира пари от своите клиенти/абонати, за да покрие разходите за закупуване на литература, заплатата на служителите, поддръжка на пространството, но библиотеката не реализира печалба.
 • Върнете се към списъка с професии. Ако имате малки картинки, които да прикрепите до всяка от професиите, това ще помогне на учениците при препрочитането. Заедно с учениците посочете, кои професии в общността са със стопанска цел и кои с нестопанска цел. Може да останат и смесени категории, но някои са със сигурност с нестопанска цел: пожарникари, пощальони, библиотекари и учители.
Професии в служба на хората
2
Професии в служба на хората

Помолете всеки ученик да напише името си и избраната от него професия. Съберете листчетата от учениците. Помолете ги да поговорят с родителите си за избраните от тях професии „Когато стана голям, ще стана…“ (за подготовка за следващия час).

3

Урок 2
Всеки ученик ще получи лист с разпечатана картинка за оцветяване за избраната от него професия в предишния час.

Професии в служба на хората
4
Професии в служба на хората

Учениците ще покажат какво представлява професията с помощта на пастели, маркери или цветни моливи. На рисунката следва да посочат „униформата“ (ако има такава) и инструментите (ако има такива), необходими за работа.

5

На дъската (флипчарт) учителят е записал заглавието „Като стана голям, ще стана…“ и я е разделил на две части с надписи „професии с нестопанска цел“ и „професии със стопанска цел“. След като оцветят картинките с избраните от тях професии, всеки един от тях ще представи своя избор пред групата. На групата е поставена задача да определи професията дали е със стопанска или нестопанска цел. Учителят прикрепя картинката на всеки ученик към съответната графа. След като всички ученици представят своите професии, се прави проверка дали групата правилно е разделила професиите. Ако има допусната грешка, учителят обяснява и дава допълнителни примери.

Професии в служба на хората
6
Професии в служба на хората

Игра „Познай професията“: децата изтеглят листчета с написани професии и инструменти, всяко от тях трябва да се опита да обясни изтеглената професия с ключови думи, за да бъде разпозната от класа и разпозната като професия със стопанска или нестопанска цел.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg