Трябва ли всички деца да ходят на училище

Учениците изследват въпроса за образованието като право, до което не всеки има достъп. Планират и изпълнят доброволчески проект, за да помогнат повече хора да имат достъп до образование. Продължителност: две занятия от 40 минути

Цели на урока

  • развият чувствителност към страни, хора и места, които живеят по-бедно от нас и в които децата няма достъп до образование и училище;
  • формират умения за работа в екип;
  • развиват умения за планиране и изпълнение на доброволчески проект.
Необходими материали

  • интернет връзка
  • флипчарт или листа
  • фулмастри
Инструкции

1

Дискутирайте връзката от интернет с правата на децата – https://www.youtube.com/watch?v=GDi7oUui-dw

Трябва ли всички деца да ходят на училище
2
Трябва ли всички деца да ходят на училище

Задайте въпроса – Какво значи право, какво – привилегия и какво доброволческа инициатива.

3

Представете с помощта на проектора или на флипчарт въпроси на дъската – на какво децата имат право?

Трябва ли всички деца да ходят на училище
4
Трябва ли всички деца да ходят на училище

Дайте време на учениците да помислят по тези въпросите. След това ги оставете да се обърнат към партньора си и да обсъдят с него/нея един или повече от въпросите за пет минути.

5

Оставете всички участници да си прехвърлят топка или друг мек предмет от ученик на ученик. Когато ученикът хване топката, той/тя споделя какво мисли по един от въпросите:

  • Какво бихме могли да направим, за да помогнем повече деца да ходят на училище?
  • От какви други въпроси, свързани с образованието, се интересувате?
  • Какво могат да направят младите хора, за да помогнат на хората по света, на които им е отказано правото на добро образование?
  • Какво можем да направим, за да насърчим останалите да поемат отговорност да участват в доброволчески проект или инициатива в общността, за да помогнат на хората, които са лишени от права?

По какъв начин светът ще бъде по-добро място, ако всеки може да ходи на училище?

Трябва ли всички деца да ходят на училище
6
Трябва ли всички деца да ходят на училище

Споделете с учениците факти, свързани с образованието  – например: В повечето страни има закони, които изискват децата да посещават училище за определен брой години. Някои страни (Германия и Аржентина) настояват децата да ходят на училище поне 13 год В България образованието е задължително до 16 годишна възраст.  Има и страни, в които не се изисква по закон децата да ходят на училище (страни в Африка и Азия). Обсъдете какво мислят учениците за това образованието да бъде задължително по закон, колко години според тях следва да се изискват и защо. Попитайте ги дали светът ще бъде по-добро място, ако всеки ходи на училище. Обсъдете защо да или защо не. Разгледайте и коментирайте приложение 1 – може и тук, може в подходящ контекст в Урок № 2

7

Обсъдете следния цитат: „От тези, на които е дадено много, много се и очаква.“  -думи на Бил Гейтс – един от най-големите дарители в световен мащаб –  основател на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Попитайте учениците: „Ако образованието е право (не привилегия), отговорни ли са хората, които са имали възможност да ходят в добро училище, да помогнат на онези, които не са?“ Обсъдете какво означава отговорността за учениците в този контекст. Насочете учениците да осъзнаят, че могат да направят нещо, даже и да не могат да разрешат проблема, едно малко действие е по-добре от нищо.

Трябва ли всички деца да ходят на училище
8
Трябва ли всички деца да ходят на училище

Кажете на учениците, че някои деца не се научават да четат (даже и да имат достъп до училище), защото няма книги.  Че това е възможно не само по света – в развиващи се страни, но и тук в България. По желание – разкажете за фондация „Подарете книга” – линка е в библиографията , която предоставя дарени книги на деца, които са от домове и често не могат да четат. Тази организация с нестопанска цел съществува, за да помага на деца  от домовете да развият любов към книгата и да си намерят приятели. Често пъти хората – доброволци на фондацията не просто даряват книги, но ходят и лично носят тези книги в домовете и стават ментори и приятели на децата.

9

Кажете на децата, че всички печелят от това повече хора по света да са образовани, защото когато се образовани, хората по-лесно си намират работа, печелят повече, няма толкова голяма безработица, живеят по-добре и се хранят и грижат за себе си по-добре – вследствие на това са по-здрави и по-внимателни към другите.

Трябва ли всички деца да ходят на училище
10
Трябва ли всички деца да ходят на училище

Попитайте учениците дали знаят за други страни, които страдат от бедност и липса на образование. Намерете тези места на картата.

11

Кажете на учениците, че те имат възможността да споделят времето или средствата си (като например използвани книги в добро състояние) с други деца, за да могат тези деца да ходят на училище и да се научат да четат. Попитайте учениците: „Защо бихте искали да помогнете на други деца да четат?“. Обсъдете отговорите. Запишете ги на дъската/флипчарта

Трябва ли всички деца да ходят на училище
12
Трябва ли всички деца да ходят на училище

Гледайте видеото от радио Бинар за дейността на фондация „Подарете книга” – https://www.youtube.com/watch?v=Crfs8Z2o4uI

13

Обсъдете какво прави тази фондация за да помага на децата и как именно?

Трябва ли всички деца да ходят на училище
14
Трябва ли всички деца да ходят на училище

Помолете учениците да помислят и предлагат идеи за нещата, които могат да направят, за да помогнат на децата по света или в България да се научат да четат. (Свържете се с фондация „Подарете книга” или местна организация – дневен център за деца,  читалище и т.н, за да научите от каква помощ се нуждае.)

15

Обсъдете отговорите на учениците и направете план. Възможна идея за доброволческа инициатива може да бъде всеки ученик да донесе една или повече книжки в добро състояние. На избраната дата учениците ще участват в литературна среща с четене, на която ще прочетат част/глава/любим цитат донесените книги и ще ги опаковат и приготвят за организация, която ще ги даде на деца, нуждаещи се от книги или директно на нуждаещи се деца. Учениците могат да включат бележка, писмо, или рисунка в книгата(ите), които даряват, за да звучи по-лично.

Трябва ли всички деца да ходят на училище
16
Трябва ли всички деца да ходят на училище

Забележка  – възможни организации са и такива, които работят с деца в риск, приюти, центрове за настаняване от семеен тип и т.н. – консултирайте се с НМД – линк в библиографията.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg