Намерете урок

бедност
Борба с бедността
Категория: Бедност Клас: 12

Учениците анализират нуждата от организациите с нестопанска цел, проучват местни организации, които се борят срещу бедността в общността и дефинират значението на дарителство за местни общности. ...

Несигурност за прехраната
Категория: Бедност, Дарителство, Общност Клас: 3

Учениците дефинират нередовното и недостатъчно хранене и оскъдните ресурси. Предлагат различни решения, за да споделят недостатъчен ресурс. Работят по групи и обсъждат как да се грижат добре за оскъдните ресурси като например храна, вода и гориво. След това обсъждат как един или друг наш избор влияе на опазване на ресурсите.     Продължителност:...

Един милиард гладуващи
Категория: Клас: 2

Урокът включва симулация – игра, която помага на децата да разберат колко хора по света страдат от нередовно и недостатъчно хранене. Играта цели да събуди съпричастност към несправедливото и/или неравно разпределение на храната в световен мащаб. Децата научават, че храната не е разпределена поравно и обсъждат какво мислят, че могат да...

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg